wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Halina Lipińska

« wstecz

 ZESZYT 347
Halina Lipińska
Ocena utrzymywania się Poa pratensis L.,Phleum pratense L. i Lolium perenne L. w runi na glebie torfowo-murszowej w zależności od poziomu wody gruntowej
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 347, Lublin 2010, ss. 76