wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Brygida Ślaska

« wstecz

 ZESZYT 348
Brygida Ślaska
Genomika strukturalna jenota (Nyctereutes procyonoides procyonoides)
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 348, Lublin 2010, ss. 107