wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Zbigniew Wasąg

« wstecz

ZESZYT 350
Zbigniew Wasąg
Sprawność technicznej modernizacji wybranych gospodarstw rodzinnych korzystających z funduszy Unii Europejskiej
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 350, Lublin 2011, ss. 108