wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Bożena Denisow

« wstecz

ZESZYT 351
Bożena Denisow
Pollen production of selected ruderal plant species in the Lublin area
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 351, Lublin 2011, ss. 86