wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Iwona Janczarek

« wstecz

ZESZYT 352
Iwona Janczarek 
Obiektywizacja metod oceny skoków luzem młodych ogierów półkrwi 
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 352, Lublin 2011, ss. 150