wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Jacek Pranagal

« wstecz

ZESZYT 353
Jacek Pranagal 
Stan fizyczny wybranych gleb pyłowych Lubelszczyzny
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 353, Lublin 2011, ss. 129