wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Iwona Rozempolska-Rucińska

« wstecz

ZESZYT 357
Iwona Rozempolska-Rucińska
Progowe cechy wylęgowe w doskonaleniu kur nieśnych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 357, Lublin 2011, ss. 68