wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Dariusz M. Stasiak

« wstecz

ZESZYT 358
Dariusz M. Stasiak
Wpływ kawitacji na właściwości składników żywności
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 358, Lublin 2012, ss. 93