wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Małgorzata Maria Kwiecień

« wstecz

ZESZYT 359
Małgorzata Maria Kwiecień
Wpływ formy i poziomu miedzi i żelaza w paszy na wyniki odchowu oraz wybrane wskaźniki metaboliczne
kurcząt brojlerów

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 359, Lublin 2012, ss. 113