wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Elżbieta Patkowska

« wstecz

ZESZYT 360
Elżbieta Patkowska
Bioróżnorodność mikroorganizmów zasiedlających soję, Glycine max (L.) Merrill, oraz podatność roślin różnych odmian na porażenie przez grzyby, ze szczególnym uwzględnieniem Phomopsis sojae Lehman
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 360, Lublin 2012, ss. 196