wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Monika Budzyńska

« wstecz

ZESZYT 361
Monika Budzyńska
Behawioralne i fizjologiczne mechanizmy reakcji koni arabskich na bodźce stresowe 
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 361, Lublin 2012, ss. 76