wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Krzysztof Tomczuk

« wstecz

ZESZYT 363
Krzysztof Tomczuk
Charakterystyka inwazji Anoplocephala perfoliatau koni z uwzględnieniem aspektów molekularnych i proteomicznych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 363, Lublin 2012, ss. 110