wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Marek Szmigielski

« wstecz

ZESZYT 364
Marek Szmigielski
Wpływ obróbki termicznej na wybrane wskaźniki jakości nasion soi i ich przetworów 
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 364, Lublin 2012, ss. 72