wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Iwona Taszkun

« wstecz

ZESZYT 365
Iwona Taszkun

Wybrane parametry systemowej odpowiedzi immunologicznej u psów z atopowym zapaleniem skóry
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 365, Lublin 2012, ss. 122