wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Barbara Skwaryło-Bednarz

« wstecz

ZESZYT 367
Barbara Skwaryło-Bednarz

Wpływ czynników środowiska i odmiany na wielkość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego uprawianego na Dolnym Śląsku
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 367, Lublin 2013, ss. 100