wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Grzegorz Borsuk

« wstecz

ZESZYT 368
Grzegorz Borsuk

Zróżnicowanie morfometryczne, genetyczne, epigenetyczne i biochemiczne Varroa destructor opornych oraz wrażliwych na tau-fluwalinat 
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 368, Lublin 2013, ss. 80