wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Katarzyna Ognik

« wstecz

ZESZYT 370
Katarzyna Ognik

Możliwość wykorzystania naturalnych antyoksydantów w żywieniu drobiu rzeźnego jako inhibitorów lipoperoksydacji
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 370, Lublin 2013, ss. 147