wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Mirosław Wojciech Karpiński

« wstecz

ZESZYT 371
Mirosław Wojciech Karpiński 
Charakterystyka populacji saren (Capreolus capreolus) z wybranych łowisk leśnych i polnych Wyżyny Lubelskiej z wykorzystaniem parametrów morfometrycznych i genetycznych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 371, Lublin 2013, ss. 95