wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Krzysztof Olszewski

« wstecz

ZESZYT 373
Krzysztof Olszewski
Biologia, użytkowość oraz oporność na Varroa destructor rodzin pszczelich utrzymywanych na plastrach o małych komórkach
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 372, Lublin 2013, ss. 148