wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Zbigniew Kobus

« wstecz

ZESZYT 373
Zbigniew Kobus
Modelowanie ekstrakcji ultradźwiękowej w układzie ciecz-ciało stałe
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 373, Lublin 2013, ss. 100