wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Katarzyna Strzelec

« wstecz

ZESZYT 374
Katarzyna Strzelec
Stężenie kortyzolu w ślinie jako wskaźnik reakcji stresowej koni badanych podczas różnych sposobów użytkowania

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 374, Lublin 2013, ss. 87