wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Mirosława Chwil

« wstecz

ZESZYT 375
Mirosława Chwil
Struktura nektarników kwiatowych i wartość pszczelarska wybranych gatunków roślin z podrodziny Prunoideae (Rosaceae)
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 375, Lublin 2013, ss. 108