wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Agnieszka Jamiołkowska

« wstecz

ZESZYT 376
Agnieszka Jamiołkowska
Preparaty biotechniczne i biologiczne w ochronie papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) przed grzybami chorobotwórczymi i indukowaniu reakcji obronnych roślin
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 376, Lublin 2013, ss. 117