wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Marek Boryga

« wstecz

ZESZYT 384 
Marek Boryga 
Parametryzacja trajektorii manipulatorów z wykorzystaniem wielomianów wyższych stopni 
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 384, Lublin 2016, ss. 183