wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Sławomir Ligęza

« wstecz

ZESZYT 385 
Sławomir Ligęza 
Zmienność współczesnych mad puławskiego odcinka Wisły
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 385, Lublin 2016, ss. 131