wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Artur Kraszkiewicz

« wstecz

ZESZYT 386 
Artur Kraszkiewicz 
Wpływ właściwości fizycznych i chemicznych biopaliw pochodzenia roślinnego na emisję produktów spalania i efektywność energetyczną 
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 386, Lublin 2016, ss. 188