wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Anna Nowak

« wstecz

ZESZYT 389
Anna Nowak 
Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 389, Lublin 2017, ss. 200