Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Komor Agnieszka

ENGLISH VERSION

Agnieszka Komor PhD

Position: senior lecturer

 

Unit: The Faculty of Agrobioengineering, The Department of Management and Marketing,

The Management and Market Analysis Laboratory

Address:  ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

Tel: + 48 81 461 00 61 (270 interphone)

e-mail: agnieszka.komor@up.lublin.pl

 

An economics graduate of the Faculty of Social Sciences at the John Paul II Catholic University of Lublin. She defended her doctoral thesis in economics at the Warsaw School of Economics in 2011. A graduate of the postgraduate studies – Interdepartmental Postgraduate Studies of Rural Areas Development at the University of Life Sciences (in cooperation with the European Union universities: Université de Gand – Belgium, Université catholique de Louvain – Belgium, Università degli Studi di Firenze – Italy and École  Nationale Supérieure de Rennes – France) in the academic year 2001/2002.

 

She has been a member of academic staff of the University of Life Sciences in Lublin since 2001. She was the acting Head of the Department of Management and Marketing from 1st July 2014 to 31st August2017. She is currently the Head of Management and Market Analysis Laboratory at the Department of Management and Marketing. Doctor Agnieszka Komor is an author and co-author of several dozen research publications, a supervisor of many master's theses, bachelor's theses and engineer's theses.

 

Her scientific interests encompass the issues regarding the spatial aspects of bioeconomy, the factors affecting the location of enterprises as well as the attractiveness of investments for spatial units. Moreover, her scientific research involves the development of the concept of regional strategic groups as the new methodological model in business location analysis in different branches of the economy.

 

***


Publications:

 

 

1. A. Komor, The role of the institutional support of the entrepreneur in the region in the development of investment attractiveness (the example of Poland) / Rola wsparcia instytucjonalnego przedsiębiorcy w regionie w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej (na przykładzie Polski), ECREG STUDIES Economic And Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2017, vol. 10, no. 1, s. 21-35.

 

 

2. H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Regional Strategic Groups as a Tool of Enterprises Localization Analysis on Automotive Industry in the European Union, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2017, 28(1), s. 35–46.

 

 

3. A.I. Baruk, S. Białoskurski, A. Goliszek, A. Iwanicka, A. Komor, G. Wesołowski, Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych, Wydawnictwo UP w Lublinie, Lublin 2017. 

 

4. A. Komor, Wybrane uwarunkowania strukturalne decyzji lokalizacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, nr 450, s. 298-310.

 

 

5. A. Komor, Potencjał zasobów pracy przedsiębiorstw biogospodarczych w Polsce a możliwości instytucjonalnego wsparcia biogospodarki o charakterze międzywojewódzkim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, tom XVIII, zeszyt 6, s. 88-93. 

 

6. H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Regional Strategic Groups as an Instrument for the Location’s Decisions Supporting on the Example of Food Industry, Olsztyn Economic Journal, 2016, 11(1), s. 5-15.

 

 

7. M. Angowski, K. Domańska, A. Komor, Miejsca zakupu żywności – wybory młodych konsumentów, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, tom XVIII, zeszyt 6, s. 11-16.

 

 

8. H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, M. Typa, Special Economic Zones as Growth and Anti-Growth Poles as Exemplified by Polish Regions, Entrepreneurial Business and Economics Review, 2016, vol. 4, no. 4, s. 189-212.

 

 

9. K. Domańska, A. Komor, A. Krukowski, A. Nowak, Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki, Wydawnictwo UP w Lublinie, Lublin 2015.

 

 

10. A. Komor, K. Budzyńska, K. Domańska, Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 41, s. 483-495.

 

 

11. J. Cymerman, M.Kola-Bezka, A. Komor, J. Konieczna, J. Stawska, M. Zapotoczna, Nowe wyzwania samorządu lokalnego w dobie kryzysu, Texter Sp. z o.o., Warszawa 2015.

 

 

12. A. Nowak, K. Domańska, A. Komor, A. Krukowski, Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce (Spatial differentiation of agricultural production potential utilization in Poland), ECREG STUDIES Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2015, vol. 8, no. 3, s. 19-30.

 

 

13. A. Komor, Regionalne grupy strategiczne w przemyśle spożywczym w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 2014, nr 106, s. 85-95.

 

 

14. A. Komor, Specjalizacje regionalne w zakresie biogospodarki w Polsce w układzie wojewódzkim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, tom XVI, zeszyt 6, s. 248-253.

 

 

15. H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Biogospodarka a zarządzanie marketingowe w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka i przestrzeń, 2014, nr 341, s. 23-36.

 

 

16. A. Komor, Zmiany w rozmieszczeniu i specjalizacji regionalnej przemysłu spożywczego w układzie wojewódzkim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 361, s. 99-107.

 

 

17. A. Komor, Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań popytu na produkty mleczarskie w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, tom XV, zeszyt 2, s. 171-175.

 

 

18. A. Komor, A. Iwanicka, Uwarunkowania rynku pracy a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego (na przykładzie województwa lubelskiego), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, nr 134, s. 60-68.

 

 

19. A. Komor, A. Iwanicka, Czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców finalnych na rynku produktów mleczarskich (na przykładzie województwa lubelskiego), Handel Wewnętrzny, 2012, nr 5, s. 317 – 324.

 

20. Współautor raportów Atrakcyjność inwestycyjna regionów przygotowywanych w latach 2013-2016 pod kierunkiem H. Godlewskiej-Majkowskiej na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (dawniej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych), http://www.paiz.gov.pl/publikacje/wojewodztwa.

 

 

« wstecz