Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Bujanowicz-Haraś Barbara

ENGLISH VERSION


 

Barbara Bujanowicz-Haraś PhD Engineer

 

Position: senior lecturer

Unit: The Department of Managment and  Marketing

Agrobioengineering Faculty

The University of Life Sciences in Lublin

Address: Ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

Tel. +48 81 461 00 61 (157 interphone)

e-mail: barbara.bujanowicz-haras@up.lublin.pl

 

A graduate of  The Animal Husbandry Faculty (Environment Protection) at Agricultural University  in Lublin.  In 2003 she  defended her doctoral thesis at The Faculty of Biology and Animal Husbandry in Lublin. Pedagogic rights – The University of Maria Curie-Sklodowska in   Lublin. Now a member of science-didactic staff - senior lecturer  at The Department of Management and Marketing  in Management and Market Analysis Laboratory  of Agrobioengineering Faculty in The University of Life Sciences in Lublin.

 

An author and co-author of many science and popular science  publications and promoter of numerous master’s thesis, license’s thesis, engineer’s thesis.

 

Scientific interests encompass issues regarding environmental relations  aspects’  shaping as well as social-economic systems especially concerning the rural and rural areas sector.

 

Laureate of inpidual prize (II degree) of The University of Life Sciences Rector for scientific achievements within 2013-2015, team  award (III degree)  for scientific achievements in 2009, team award (I degree) for didactic achievements in 2013.

 

 

 

Selected publications:

 

A.Nowak,  P.Janulewicz, A.Krukowski, B.Bujanowicz-Haraś, Diversification of the level of agricultural development in the member states of the European Union, Cahiers Agricultures, 2016, 25, 55004.

 

P.Janulewicz, B.Bujanowicz-Haraś, Ocena rozwoju zrównoważonego polskich podregionów, Rocz. Nauk Stow. Ekon. Rol. Agrobiz., 2016, t. 18, z. 3, 114-119.

 

B.Bujanowicz-Haraś, P.Janulewicz, A.Nowak, A.Krukowski, Evaluation of Sustainable Development in the Member States of the European Union, Problemy  Ekorozwoju, 2015, vol. 10, no 2, 71-78.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Polskie rolnictwo w kontekście oddziaływania na środowisko przyrodnicze, Annales UMCS, sec. Agricultura, vol. LXX(2), 2015, 11-22.

 

B.Bujanowicz-Haraś, M.Haliniarz, J.Suski, Realizacja programu rolnośrodowiskowego na terenie województwa lubelskiego, Rocz. Nauk Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2014, T. 16, z. 4, 62-67.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Instrumenty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w aspekcie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Rocz. Nauk Stow. Ekon.Rol.Agrobiz.2014, T.16, z.3, 49-55.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Wspieranie gospodarowania na terenach ONW w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Rocz. Nauk Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2013, t. 15,  z. 5, 20-25.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Stopień zróżnicowania terytorialnego rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku naturalnemu w Polsce. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 2011, nr 49, 472-483.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Ochrona zasobów i walorów środowiska w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Rocz. Nauk Stow. Ekon. Rol. i Agrobiz.2011, t. 13, z. 4, 39-45.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce. Ochrona środowiska i Zasobów Naturalnych2009, nr 41, 355-361.

 

B.Bujanowicz-Haraś, A.Kasztelan, Ochrona środowiska w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Rocz. Nauk Stow. Ekon. Rol. i Agrobiz. 2009, t. 11, z. 4, 47-51.

 

A.Kasztelan, B.Bujanowicz-Haraś, Metodyka badania nakładów na ochronę środowiska w sektorze gospodarczym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2009, z. 542, cz. 2, 997-1004.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Środowiskowe uwarunkowania konkurencyjności rolnictwa Lubelszczyzny. Rocz. Nauk Stow. Ekon. Rol. i Agrobiz. 2008, t.10, z.1, 39-43.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Wybrane problemy ekologiczne na obszarach wiejskich w kontekście rozwoju zrównoważonego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 2007, nr 31, 161-168.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Unijne środki pomocowe w aspekcie restrukturyzacji i modernizacji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w pierwszych latach członkostwa. W: Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa/ pod red. nauk. Dionizego Niezgody, Lublin 2005: Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej, 391-401, ISBN 83-920244-1-9 – monografia.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Przedsięwzięcia w ochronie środowiska na terenie województwa lubelskiego.W: Obieg pierwiastków w przyrodzie: monografia. T. 3 / pod red. Barbary Gworek. Warszawa 2005: Dział Wydaw. IOŚ, 758-762, ISBN 83-60320-05-2 – monografia.

 

A.Kasztelan, B.Bujanowicz-Haraś, Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw na ochronę środowiska w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego, (w:) Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, CSDEM, Białystok 2005, 131-137. 

 


 

« wstecz