Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67 

PUBLIKACJE NAUKOWE (MONOGRAFIE, ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH)

Błaziak m., MILECKA M., 2015, Tradycje zielarskie podstawą rozwoju przestrzennego na przykładzie gminy Fajsławice, [w:] Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Krajobraz jako dorobek kulturowy, Lublin, s. 237-246;

Błaziak m., 2016, „Przyroda wiosną buzię ma radosną” – autorskie, interaktywne warsztaty przyrodniczo-edukacyjne dla dzieci [w:] Przyroda w turystyce, krajobrazie i w sztuce, t. 2,s. 197-204.

 

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE

BŁAZIAK M., MILECKA M., 2015, Powrót do tradycji uprawy ogrodów ziołowych „TYMIANKOWY SMAK FAJSŁAWIC”, „Ekonatura”, 8 (129), s. 21-23.

  

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SEMINARIACH KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – osiągnięcia i sukcesy, referat: Tradycje zielarskie podstawą rozwoju przestrzennego na przykładzie Gminy Fajsławice, Spała 2014;

Międzynarodowa konferencja naukowa: Ogrodnictwo w kształtowaniu jakości życia, referat: The herbal garden as an element of the region promotion, Lublin 2015;

Międzynarodowa konferencja naukowa: Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków - przyroda w kreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnych i technicznych. Sesja: Przyroda w kreacjach krajobrazowych,
referat: Przyroda wiosną buzię ma radosną – autorskie, interaktywne warsztaty przyrodniczo – edukacyjne, Spała 2015;

Konferencja naukowa: Herbaria i zielarstwo. Sesja IV: Zasoby naturalne i hodowla ziół, referat: Możliwości rozwoju przestrzennego Gminy Fajsławice na przykładzie zagospodarowania Centrum Edukacji Zielarskiej ,,Tymiankowy Smak Fajsławic’’, Lublin 2015;

Konferencja naukowa: Herbaria i zielarstwo. Sesja V: Zioła w badaniach naukowych, referat: Rośliny lecznicze w kształtowaniu i aranżowaniu krajobrazu, Lublin 2015.