Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67 

PUBLIKACJE NAUKOWE (MONOGRAFIE, ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH)

Hortyńska P., Kot N., 2014, Walory Spalskiego Krajobrazu w malarstwie studentów Uniwersytetu Przyrodniczego „Od rzeczywistości do kreacji”, [w:] Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Natura i kultura w tradycji polskości, red. M. Milecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, s. 139-146.

Kot N., 2014, The symbolism’s city in the arrangement of public spaces for example, Konstytucji 3-go Maja square in Świdnik [Symbolika miasta w aranżacjach przestrzeni publicznych na przykładzie Placu Konstytucji 3-go Maja w Świdniku], „ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МIСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА”, ВИПУСК 2(12), КИЇВ, s. 451-474 (publikacja w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych)

Kot N., Milecka M., 2015, Wybrane problemy kształtowania systemów zieleni we współczesnych miastach Polski na przykładzie Świdnika, [w:] Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Sport, turystyka, rekreacja jako czynnik rozwoju kulturowego, Lublin, s. 133-151.

Myronenko V., Kot N., 2015, Analiza najnowszych tendencji i ujęć problemu projektowania architektury dynamicznej, [w:] Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Sport, turystyka, rekreacja jako czynnik rozwoju kulturowego, Lublin, s. 153-162.

Kot N., Hortyńska P., 2016, „From reality to creation – the Polish landscape”  - The painting experiences of landscape architecture students of University of Life Sciences in Lublin, [in:]  In the sphere of education and artistic work, edited by: M. Chepil, A. M. Żukowska, O. Karpenko, Drohobycz 2016, s. 262-269.

Kot N., Milecka M., 2016, Teren zieleni jako wyraz tożsamości miasta Puławy, [w:] Przyroda w turystyce, krajobrazie i w sztuce. Przyroda w kreacjach i zachowaniach kulturowych, t. 2, s. 103-114.

Kot N., Milecka M., 2016, Wartości przyrodniczo-kulturowe Zespołu Cmentarnego przy ulicy Lipowej w Lublinie, [w:] Przyroda w krajobrazie turystyce i w sztuce., t. 2, s. 165-185.

JÓŹWIK R., KOT N., MALAWSKI S., MILECKA M., RYLKE J., WIDELSKA E., HORTYŃSKA P., 2016, Tożsamość i obcość. Narracja przestrzeni,  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

JÓŹWIK R., KOT N., MALAWSKI S., MILECKA M., MYRONENKO V., RYLKE J., WIDELSKA E., 2017, Architektura krajobrazu jako zagadnienie projektowe,  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

 

POSTERY

Międzynarodowe Sympozjum pt. Українсько-Польські Архітектурн Візіі: Погляд Крізь Часи Та Епохи („Ukraińsko-polskie wizje architektoniczne: spojrzenie przez pryzmat czasu i epok”), 15-16 kwiecień 2016 r. w Narodowym Uniwersytecie Gospodarki Miejskiej im. O. M. Beketova (HNUGH) w Charkowie:  KOT N., Bronowice greenery in Lublin – the tradition of the place in the context of contemporary transformations

 

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE

Kot N., 2015, Ewolucja systemu zieleni Świdnika – ile pozostało z pierwotnej idei, „Ekonatura” 3(136), Wrocław, s. 23-24.

 

PLENERY KRAJOWE I ZAGRANICZNE, WARSZTATY NAUKOWE, WYSTAWY

 

Warsztaty naukowe pt. II Ogólnopolska Letnia Szkoła ArtGIS - GIS i Sztuka, 24-26 września 2015 r. w Kazimierzu nad Wisłą.

 

WYSTAWY:

Artystyczne:

Wystawa malarska SKN Malarstwa, Rysunku i Mozaiki Artystycznej w ramach I Konferencji  pt. „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków”, 12-14 IX 2013 r. w Spale:

KOT N., „Zima” olej na płótnie, 70x100cm,

Wystawa SKN Malarstwa, Rysunku i Mozaiki Artystycznej pt: „W zasięgu wzroku” – 12.12.2013 r. w Domu Żołnierza, ul. Żwirki i Wigury w Lublinie:

KOT N., „Płaczący Toruń”, olej na płótnie, 70x100cm,

KOT N., „Noc w Toruniu”, olej na płótnie, 50x70cm,

Wystawa SKN Malarstwa, Rysunku i Mozaiki Artystycznej z okazji 10 rocznicy członkostwa w UE – 9.05.2014 r. CIW UP w Lublinie:

KOT N., „Marzenie o Wenecji”, olej na płótnie, 70x100cm,

KOT N., „Mordor”, olej na płótnie, 70x100cm,

Wystawa malarska członków SKN Sztuki z okazji Dni Otwartych, 16 marzec 2015 r. CIW UP w Lublinie:

KOT N., „Magia Prowansji”, olej na płótnie, 50x70cm,

Wystawa malarska członków SKN Sztuki z okazji członkostwa w UE, 8 maj 2015 CIW UP w Lublinie:

KOT N., „Chabry”, olej na płótnie, 40x50cm,

Wernisaż pt. Wiosenne Inspiracje, 27.04. 2016 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublin:

KOT N., „Maki”, olej na płótnie, 40x50cm,

 

Artystyczno-twórcze:

Wystawa w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – osiągnięcia i sukcesy” 22 – 23 IX 2014 roku w Spale.

Milecka M., rYLKE j., mALAWSKI s., WIDELSKA e., kot n., Projekt rekonstrukcji Pałacu i Parku Prezydenckiego w Spale

Wystawa w ramach IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – Sztuka jako inspiracja do działań, 12.09–13.09.2016 r. w Spale:

Milecka M., MalAwski S., Kot N., Projekt rewaloryzacji Parku dworskiego na Felinie w Lublinie.