Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67 

PUBLIKACJE NAUKOWE (MONOGRAFIE, ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH)

JÓŹWIK R., 2008, Kształtowanie się nowego centrum na terenach warszawskiej dzielnicy Wola, [w:] Czasopismo Techniczne: Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej – Serce miasta, J. Gyurkovicz (red.), t. 3, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,  Kraków, s. 59-65.

JÓŹWIK R., 2009, Zachodnie centrum Warszawy jako obszar wielowątkowy, [w:] Wydawnictwo Monograficzne: Uroda miasta – Odnowa Krajobrazu Miejskiego, A. Sulimowska-Ociepka (red.), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 489-497.

JÓŹWIK R., 2009, Zieleń jako tworzywo w projektowaniu na terenach poprzemysłowych, V konferencja naukowo-techniczna: „Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta” - zieleń w przestrzeni publicznej miast: funkcja, kreacja, identyfikacja, Urząd miasta Toruń, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, TORUŃ, 21-23 października 2009 r. (poster).

JÓŹWIK R., 2009, Wieżowiec jako element struktury miasta, [w:] Wydawnictwo Monograficzne: Nowoczesność w architekturze – Nowoczesne miasto policentryczne, Jerzy Witeczek (red.), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 193-201.

JÓŹWIK R., 2010, Znaczenie nowych realizacji architektonicznych w kształtowaniu nowej tożsamości zachodniej części centrum Warszawy, [w:] Czasopismo Techniczne: Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej – Architektura dziś, D. Kozłowski (red.), M. Misiągiewicz (red.), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, s. 136-140.

JÓŹWIK R., 2012, O narracji w centrach wielkich miast, [w:] Wydawnictwo Monograficzne: Miasto – miejsca ludziom przyjazne. Odnowa Krajobrazu Miejskiego, A. Sulimowska-Ociepka (red.), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 71-76.

JÓŹWIK R., 2012, Współczesne realizacje parkowe związane z nowymi zespołami mieszkaniowymi na przykładach: Parc de Billancourt w Boulogne-Billancourt koło Paryża, Ecology Park i Central Park na półwyspie Greenwich  w Londynie, [w:] Czasopismo Techniczne: Historyczne i współczesne ogrody w krajobrazie miasta, Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu w Politechnice Krakowskiej; Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury o/PAN w Krakowie; Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk w Krakowie, Kraków, s. 255-263.

JÓŹWIK R., 2013, Wpływ procesu globalizacji na kształtowanie się krajobrazu miast polskich po ponad 20 latach od transformacji ustrojowej w Polsce,[w:] Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków.  Natura i Kultura w tradycji Polskości, M. Milecka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, s. 134-140.

JÓŹWIK R., 2013, Poszukiwanie twórczej formy przekazu idei projektowych w projektowaniu przestrzeni miejskiej, [w:] Wydawnictwo Monograficzne: Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej - Zapis przestrzeni architektonicznej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,  Kraków, s. 196-200.

JÓŹWIK R., 2014, Visions on cities of the Future – determinants of the city development in the future (Wizja miast przyszłości – analiza czynników warunkujących rozwój miast w przyszłości),  [w:] Future of the cities – cities of the future (Przyszłość miast – miasta przyszłości), J. Gyurkovich, A.A. Kantarek, M. Gyurkovich, A. Wójcik (kom. red.), Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków 2014, s. 83-97.

JÓŹWIK R., 2014, Warunki kształtowania się nowego zachodniego centrum Warszawy w okresie transformacji ustrojowej,  [w:] XXVII KONWERSATORIUM WIEDZY O MIEŚCIE Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s.9-17.

JÓŹWIK R., 2014, Różnorodność dziedzictwa kulturowego w programach turystycznych wielkich metropolii – na przykładzie Londynu, [w:] Turystyka Kulturowa, Nr 6. Rok 2014, www.turystykakulturowa.org, dostęp dn. 19.06.2014, s. 52-69. 

JÓŹWIK R., 2015, Modern-day public space in the historical context of a city – new development of the Cathedral Square (Domplatz) in Hamburg, [w:] Civil and Environmental Engeneering Reports, 17 (2), 2015, s. 43-50. 

JÓŹWIK R., 2015, The scenographic character of an architectural building or place as a subject of narrative game, [w:] Czasopismo Techniczne 9-A/2015: Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej – gry i zabawy architekturą, Kozłowski D. (red.), Kraków, s.129-134.

JÓŹWIK R., 2015, Polska 25 lat po transformacji ustrojowej – znaczenie kontekstu kulturowego w definiowaniu przestrzeni architektonicznej Warszawy, [w:] Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków.  Krajobraz jako dorobek kulturowy, M. Milecka (red.), Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Lublin, s. 41-54.

JÓŹWIK R., 2016, New Housing Estates in London – Identity of Habitation, [w:] A house in a City. Properties of an Architectural Thing, T. Kozłowski  (red.), Wydawnictwo  Politechniki  Krakowskiej, Kraków, s. 19-27.

JÓŹWIK R., 2016, Rola przyrody w kształtowaniu współczesnej architektury polskiej – podstawy ideowe, [w:] Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Przyroda w kreacjach i zachowaniach kulturowych, t. 2. M. Milecka (red.), Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Lublin 2016, s. 145-154.

JÓŹWIK R., KOT N., MALAWSKI S., MILECKA M., RYLKE J., WIDELSKA E., HORTYŃSKA P., 2016, Tożsamość i obcość. Narracja przestrzeni,  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

JÓŹWIK R., 2016, Wartości humanistyczne a przestrzeń publiczna miasta europejskiego – współczesne narracje, [w:] Przestrzeń w kulturze współczesnej. Język. Media. Architektura, t.2.,  kom. red. B. Mokrzyńska-Wrzosek, D. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 239-250;

JÓŹWIK R., KOT N., MALAWSKI S., MILECKA M., MYRONENKO V., RYLKE J., WIDELSKA E., 2017, Architektura krajobrazu jako zagadnienie projektowe,  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

JÓŹWIK R., 2017, Sztuka w architekturze. o współpracy architekta z artystami innych dziedzin sztuki, [w:] Kulturowe i cywlizacyjne postawy Polaków. Sztuka jako inspiracja do działań, red. M. Milceka, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin 2017, s. 99-106.

JÓŹWIK R., 2017, Powojenne, współczesne, polskie i zagraniczne realziacje architektoniczne powstałe w wyniku wspłpracy architekta z artystami innych dziedzin sztuki, [w:] Kulturowe i cywlizacyjne postawy Polaków. Sztuka jako inspiracja do działań, red. M. Milceka, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin 2017, s. 106-119.

JÓŹWIK R., 2018, The problem of urban redevelopment of post-industrial King's Cross central area in London, "Budownictwo i Architektura" 17(1) 2018, s. 63-69.

JÓŹWIK R., 2018, Myśleć, budować, pamiętać - kreacje architektoniczne i krajobrazowe "ku pamięci". Studium przypadku restrukturyzacji terenów dawnego arsenału królewskiego w Londynie, "Budownictwo i Architektura" 17(2) 2018, s. 107-116.

 

 

Rylke J., Milecka M., Jóźwik R., Kot N., Malawski S., Marzec S., Widelska E., Szefler S., Hortyńska P., 2018, Filozofia miejsca, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

JÓŹWIK R., 2019, Iconic Architecture and its Context - Change of Constant Image. New Dimension of the Battersea Power Station in London, [w:] Defining the Architecture Space - Tadition and Modernity, red. T. Kozłowski, Vol. 6. Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2019, s. 7-18. 

 

 

 

  

RECENZJE PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Recenzje wybranych rozdziałów w monografiach wieloautorskich:

Metamorfozy przestrzeni. Idea, forma, treść, Górski F., Łaskarzewska-Średzińska M. (red.), Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Naukowy Klub Architektury, Warszawa 2013.

Biocity (t.1), Górski F., Łaskarzewska-Średzińska M. (red.), Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Naukowy Klub Architektury, Warszawa 2014.

Biocity (t.2.), Górski F., Łaskarzewska-Średzińska M. (red.), Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Naukowy Klub Architektury, Warszawa 2015.

 

UDZIAŁ W WYBRANYCH KONFERENCJACH I SEMINARIACH KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH

Konferencja: Nowoczesność w Architekturze – Nowoczesne miasto policentryczne, Politechnika Śląska, referat: Wieżowiec jako element struktury miasta, Gliwice, czerwiec 2009.

Konferencja: Historyczne i współczesne ogrody w krajobrazie miasta, Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu w Politechnice Krakowskiej; Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury o/PAN w Krakowie; Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk w Krakowie, referat: Współczesne realizacje parkowe związane z nowymi zespołami mieszkaniowymi na przykładach: Parc de Billancourt w Boulogne-Billancourt koło Paryża, Ecology Park i Central Park na półwyspie Greenwich  w Londynie, Kraków 2011.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków” Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale,  referat: Wpływ procesu globalizacji na kształtowanie się krajobrazu miast polskich po ponad 20 latach od transformacji ustrojowej w Polsce, Spała 2013.

XXVII Konserwatorium Wiedzy o Mieście - centra i peryferia miast, Uniwersytet Łódzki, referat:  Warunki kształtowania się nowego, zachodniego centrum Warszawy w okresie transformacji ustrojowe, Łódź 2014.

Konferencja pt. Przestrzeń w kulturze współczesnej, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz  Katedra Kultury Współczesnej i Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce, referat: Wartości humanistyczne a przestrzeń publiczna miasta europejskiego  – współczesne narracje, Bydgoszcz 2015.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – przyroda w kreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnych i technicznych” Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, referat: Rola przyrody w kształtowaniu współczesnej architektury polskiej, Spała 2015.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – sztuka jako inspiracja do działań” Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, referat: Sztuka w architekturze. O współpracy architekta z artystami innych dziedzin sztuki, Spała 2016.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – regiony w Europie” Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, referat: Dzielnica Marszałka Józefa Piłsudskiego - przedwojenna, niezrealizowana wizja nowego centrum Warszawy, Spała 2017.

IX konferencja naukowa z cyklu „Renowacja budynków ii modernizacja obszarów zabudowanych” Organizatorzy: Uniwersytet Zielonogórski, referat: Problem urbanistycznej restrukturyzacji poprzemysłowego obszaru Kings Cross w Londynie, Zielona Góra 2018 (22 III).

  

UDZIAŁ W ZBIOROWEJ WYSTAWIE PLASTYCZNEJ/ ARCHITEKTONICZNEJ/URBANISTYCZNEJ –  W POLSCE I ZA GRANICĄ

2010: Projekt: Ciąg ul. Bracka-Szpitalna. Studia i analizy do przekształceń przestrzeni publicznych – proj. pod kierunkiem dr hab. K. Domaradzkiego, prof. PW, wraz z: arch. Diana Polkowska,  arch. Dorota Sawicka, arch. Piotr Sawicki, arch. Marek Sawicki . Wystawa: Plany na przyszłość. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji. Wystawa pod honorowym patronatem prezydent m.st. Hanny Gronkiewicz-Waltz. Centrum Kultury ŁOWICKA, miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), maj-czerwiec 2010, Warszawa;

2011: Projekt: Rewitalizacja ul. Krakowskie Przedmieście (FO66) Warszawa, Polska – The Royal Route Regeneration, Warszaw Poland, Krzysztof Domaradzki, Katarzyna Bazylewicz-Maj, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Dariusz Śmiechowski, Dorota Sawicka, Marek Sawicki, Piotr Sawicki, Renata Jóźwik, współpraca:  Ryszarda Sienkiewicz i Jolanta Wilczyńska (proj. drogowy), Dorota Rudawa i Patryk Zaręba (architekci krajobrazu), Antoni Grabowski i Jerzy Juczkowicz (rzeźbiarze); Międzynarodwowa wystawa architektoniczna (zbiorowa): STADT-RAUME EUROPAISCHER PREIS FUR OFFENTLICHEN RAUM. Public Space. The European Prize for Urban Public Space. Deutsche Architektur Museum (DAM), Frankfurt nad Menem 2011.

2013: Międzynarodowy Festiwal Architektury ZODCHESTVO 2013. NATIONAL LANDSCAPE.   MOSKWA (Union of Architects of Russia; UIA – International Union of Architects) – autorskie fotografie warszawskich osiedli wykonane na zlecenie SARP Warszawa;

2014: Wystawa nagrodzonych prac w konkursie architektonicznym “Rewitalizacja gminy Uniejów w celu zwiększenia jej atrakcyjności pod względem architektonicznym, społecznym i turystycznym” w ramach projektu “Dolina Warty – uzdrowiskowy wizerunek województwa łódzkiego” Gmina  Uniejów, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Miejsce: Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, lipiec 2014 r.;  R. Jóźwik (wyróżnienie): „Rewitalizacja Uniejowa” na opracowanie „Studium programowo-przestrzennego Miasta Uniejowa oraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznych wybranych fragmentów miasta”.

2014: Zbiorowa Wystawa prac konkursowych: Konkurs na Opracowanie koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie; miejsce: Sala Kinowa Muzeum Etnograficzne w Warszawie; R. Jóźwik, D. Polkowska: Praca konkursowa; Zarząd Terenów Publicznych w Warszawie, 23-31 lipiec 2014 r.

2016: NAGRODA ARCHITEKTONICZNA Prezydent m.st Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w kategorii „Przestrzeń publicznie dostępna”: Przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście, realizacja: 2008, inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich; autorzy:  Dawos – Krzysztof Domaradzki, Katarzyna Bazylewicz-Maj, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Dariusz Śmiechowski, Dorota Sawicka, Marek Sawicki, Piotr Sawicki, Renata Jóźwik, we współpracy z: Ryszarda Sienkiewicz i Jolanta Wilczyńska (proj. drogowy), Dorota Rudawa i Patryk Zaręba (architekci krajobrazu), Antoni Grabowski i Jerzy Juczkowicz (rzeźbiarze).

2017: Wystawa 32 prac studenckich wykonanych zespołowo (2. rok., II st.) pod kier. dr arch. Renaty Jóźwik „Ku Formie Otwartej – rewitalizacja osiedla J. Słowackiego w Lublinie (arch.arch. Z. i O. Hansen)”, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 31.01-14.02.2017r. – wystawa obejmowała także projekty semestralne wykonane w ramach innych przedmiotów projektowych.