Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67 

PUBLIKACJE NAUKOWE (MONOGRAFIE, ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH)

MARZEC S., 1998, Obraz jako metafora, [w:] Formy estetyzacji, Wojciechowski J.S. (red.),  IK Warszawa, s.173-190.

MARZEC S., 2006, O przestrzeni, [w:] Przestrzeń, (red. ?),  Kieleckie Centrum Kultury, s.43-49.

MARZEC S., 2007, Krajobraz jako doświadczenie horyzontu, [w:] Sztuka projektowania krajobrazu, ASP w Poznaniu, Poznań, s. ?

MARZEC S., 2008, Sztuka, czyli wszystko. Krajobraz po postmodernizmie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

MARZEC S., 2009, Depragmatyzacja, [w:] Nowoczesność/ponowoczesność, Wojciechowski J.S. (red.),  UKSW,  Warszawa, s.115-120.

MARZEC S., 2011, Depragmatyzacja, czyli ku sztuce aktywnej bezinteresowności, [w:] Konteksty sztuki, konteksty estetyki, Lorenc I. (red.), NCK, Łódź, s.33 -40.

MARZEC S., 2012, Wszystko, czyli obraz i obrazy, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

MARZEC S., 2012, Obraz jako spojrzenie…, [w:] Fenomen i przedstawienie, Lorenc o. (red.), IFiS PAN, Warszawa, s. 439-451.

MARZEC S., 2012, Krytyka artystyczna późnej nowoczesności, [w:] Aksjologia współczesna, Truchlińska B. (red.) UMCS Lublin, s. 199–209.

MARZEC S., 2012, Mit i melancholia, [w:] Mit i melancholia, (red.?) , Muzeum Współczesne Wrocław, s. 20-26.

MARZEC S., 2014, Sztuka polska 1993-2014. Arthome versus artworld, Wyd. Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki.

MARZEC S., 2015, Czas paradoksalny, czyli habitus versus hybris, [w:] Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce. Katalog wystawy, Chojnice, Muzeum Historyczne w Chojnicach, s.  5-18.

MARZEC S., 2015, Skazany na Sztukę, [w:] Non omnia mortis. Katalog, R. Lis, Wydaw. UMCS, Lublin,  s. 9-13.

MARZEC S., 2015, Wszystko; czyli... autokomentarz, [w:] Obrazy i poznanie, Maciej T. Kociuba (red.), Wydaw. UMCS, Lublin,  s. 81-99.

MARZEC S., 2016, Moje wszystko: autokomentarz, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, ss.310.

 

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE

MARZEC S., 1987, Wobec natury, „Rzeźba” (rocznik), Centrum Rzeźby w Orońsku, s. 33.

MARZEC S., 1990-91, Obecność sztuki, „Rzeźba” (rocznik), Centrum Rzeźby w Orońsku, s. 66-67.

MARZEC S., 1991, Portfolio, „Exit”, nr 1, s. 182.

MARZEC S., 1991, Obecność w rzeczywistości, „Exit”, nr , s. 257.

MARZEC S., 1993, Transcendentalia czy dekadencja?, „Exit”, nr 1, s. 1659-1660.

MARZEC S., 1993, Autokomentarz, „Malarstwo” (katalog), Galeria BWA Lublin, s. 2-6.

MARZEC S., 1994, [bez tytułu],  „Inne Przestrzenie”, ASP w Poznaniu, s. 54-56.

MARZEC S., 1995, Antyarchitektura, „Exit”, nr 4, s.680-681.

MARZEC S., 1998, Obraz poza malarstwem,  „Exit”, nr 4, s.680-681.

MARZEC S., 1999, Challenge, „On Art.”, Warszawa/Sztokholm, s. 70-73.

MARZEC S., 2000, Obrazy tytułowane, „Katalog BWA”, Lublin, s. 2-5.

MARZEC S., 2001, Diploma Show, “NYArts”, nr 11, s. 62.

MARZEC S., 2002, Three walls, “NYArts”, nr 1, s. 15.

MARZEC S., 2002, Light and abstract painting, “NYArts”, nr 1, s. 25.

MARZEC S., 2002, Collection,NYArts”, nr 2, s. 15.

MARZEC S., 2002, Mistery: Radel, „NYArts”, nr 4, s. 95.

MARZEC S., 2002, Raiser, “NYArts”, nr 4, s. 71.

MARZEC S., 2002, Partum, „NYArts”, nr 6, s. 49.

MARZEC S., 2002, Autonomus Conceptual Movement, “NYArts”, nr 6, s. 48-49.

MARZEC S., 2002, Lugowski – APOLOGY FOR NORMALITY, “NYArts”, nr 9, s. 54.

MARZEC S., 2002, Apropos of Documenta, “NYArts”, nr 9, s. 60.

MARZEC S., 2002, Versus from Kozienice, “NYArts”, nr 11, s. 19.

MARZEC S., 2002, Kwiatkowski, „NYArts”, nr 12, s. 92.

MARZEC S., 2002, Wiatr, „Exit”, nr 4, s. 2866-2867.

MARZEC S., 2002, [bez tytułu], „Galeria Kronika 1991-2002” (katalog), Bytom, s. 72.

MARZEC S., 2003, Loftinesss against Impersonality, “NYArts”, nr 4, s. 60.

MARZEC S., 2003, City as Open Book, “NYArts”, nr 5, s. 65.

MARZEC S., 2003, Wartość obrazu, „Exit”, nr 2, s. 3134-3137.

MARZEC S., 2003, Podwójny zapis realności, „Exit”, nr 3, s. 3052-3055.

MARZEC S., 2003, Sztuka III RO, „Exit”, nr 4, s. 3180-3183.

MARZEC S., 2003, From Warsaw, “Contemporary”, nr 52, s. 23.

MARZEC S., 2003, Sztuka po Holocauście, „Kultura Współczesna”, nr 3, s. 121-127.

MARZEC S., 2004, Thoughts on the Polish Art, “NYArts”, nr 1-2, s. 72.

MARZEC S., 2004, Malevich: Reactivation, “NYArts”, nr 9-10, s. 40.

MARZEC S., 2004, Malewicz w Polsce, „ARTEON”, nr 9, s. 37.

MARZEC S., 2004, Neo-art, „NYArts”, nr 12, s. 54.

MARZEC S., 2005, Anniversary of the Foksal Gallery, “NYArts”, nr 5, s. 68.

MARZEC S., 2005, Kolekcja sytuacji, „Exit”, nr 1, s. 3678-3681.

MARZEC S., 2005, Morfologia pokrewieństw, „Exit”, nr 2, s. 3796-3797.

MARZEC S., 2005, Archiwum głowy,  „Exit”, nr 4, s. 3936-3939.

MARZEC S., 2005, Krytycznie o sztuce krytycznej, „ResPublica”, nr 1, s. 24-32.

MARZEC S., 2006, O duchowości, „Rzeźba” (rocznik), Centrum Rzeźby w Orońsku, s. 41-45.

MARZEC S., 2006, Towards Art as Humanistic Practice, “Art Inquiery”, vol. VIII, s. 25-37.

MARZEC S., 2006, Przeciw jednostronnym radykalizacjom, „OBIEG”, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, http://www.obieg.pl/teksty/5778

MARZEC S., 2007, Klima Bocheńska, „Contemporary” (rocznik), s. 80-81.

MARZEC S., 2007, Depragmatization, “Art Inquiery”, vol. IX, s. 41-49.

MARZEC S., 2007, Oblicza, „Exit”, nr 3, s. 4570-4573.

MARZEC S., 2007, Performance Art, “Exit”, nr 4, s. 4608-4611.

MARZEC S., 2007, Harmonia współistnienia, „Art. & Business”, nr 6, s. 50-52.

MARZEC S., 2007, Kamoi, „Kamoi” (katalog) Galeria Andzelm, Lublin, s. 7-11 i 49-52.

MARZEC S., 2008, Interview with Adam Szymczak, „Contemporary”, s. ?.

MARZEC S., 2008, Artysta a globalizacja, „Format”, nr 55, s. 114.

MARZEC S., 2008, O pułapkach modernizacji, „OBIEG”, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, http://www.obieg.pl/teksty/5779

MARZEC S., 2011, Arthome versus Artworld, Art Inquiery”, vol. XIII, s. 135-147.

MARZEC S., 2011, Replika, „OBIEG”, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, http://www.obieg.pl/felieton/19864

MARZEC S., 2012, Morfologia uczuć, „Exit”, nr 2, s. 6130-6133.

MARZEC S., 2012, Mit…, „ARTLUK”, Nr 4, CSW Toruń, s. 46-52.

MARZEC S., 2012, Dama z saszetką…, „ARTLUK”, Nr 4, CSW Toruń, s. 22-23.

MARZEC S., 2012, Arthome versus artworld, „OBIEG”, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, http://www.obieg.pl/teksty/27608

MARZEC S., 2012, Ars loci, „Warsztaty Kultury” (katalog), s. 15-19.

MARZEC S., 2012, Geometria w dyskursie – Wiesław Łuczaj, „Katalog MCSW”, Radom, s. 3-6.

MARZEC S., 2012, Iluzje i znaczenia – Andrzej Węcławski, „ Katalog”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, s. 4-7.

MARZEC S., 2013, Trans/fuzje widzialności, „ARTLUK”, Nr 1-2, CSW Toruń, s. 94-96.

MARZEC S., 2013, Precyzując inspirujące odmienności, „Zeszyty Artystyczne”, nr 23, Poznań, s. 73-79.

MARZEC S., 2013, Przestrzenie i światła obrazu, „Exit”, nr 2, s.?.

MARZEC S., 2013, CoCAin, “Artworld, or Arthome?”, nr 2, CSW Toruń, s. 74-79.

MARZEC S., 2013, Arthome - Artworld, „ASPIRACJE”, nr 2, s. 42-45.

MARZEC S., 2013, Przeciw manipulacji w sztuce. Arthome, „Format”, nr 3, s. ?.

MARZEC S., 2013, Bieżące strategie de/generowania sztuki; arthome – artworld, „18. Wschodni Salon Sztuki”, Lublin, s. 13-15.

MARZEC S., 2014, De/pluralizacja, czyli domykanie systemu, „ARTEON”, nr 4, s. 22-25.

MARZEC S., 2014, Wielość sztuk, a unifikujące praktyki artworld, „ARTEON”, nr 6, s. 24-27.

MARZEC S., 2014, Wizualne teatralizacje Rafała Kochanowskiego, „ASPIRACJE”, nr 1, s. 26-31.

MARZEC S., 2014, Granice sztuki: dobra i zła, „19. Wschodni Salon Sztuki”, Lublin, s. 48-51.

MARZEC S., 2014, O sztukę na miarę pojedynczego człowieka: arthome, „Arttak”, nr 3, s. 47-49.

MARZEC S., 2014, Obowiązkowe lekcje chamstwa, „ARTEON”, nr 9, s. 34-35.

MARZEC S., 2014, Słowa gorliwej troski nad ideą iluminacji, Imprint”, Katalog III Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie, 6 czerwca - 31 sierpnia 2014, Warszawa, Akademia Sztuk Pięknych, s. 16-18

MARZEC S., 2014, Wielość sztuk a uniformizujące praktyki polskiego artworldu, „ARTEON”, nr 6, s. 34-35.

MARZEC S., 2015, Adam Myjak, czyli aktualność klasyki, „Adam Myjak”: [rzeźba / teksty Tadeusz Konwicki, Piotr Majewski, Sławomir Marzec, Jan Stanisław Wojciechowski ; tł. Marzena Beata Guzowska, Piotr Szymor] - Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, s. 79-91.

MARZEC S., 2015, Aktualność, nie tylko sztuki, „Artluk: Sztuka na spad”, s.?.

MARZEC S., 2015, Aktualność w sztuce. Sztuka w aktualności, „20. Wschodni Salon Sztuki. Sztuka wobec aktualności. – Lublin”, M-M Beata Maleszyk (red.), s. 34-38.

MARZEC S., 2015, Indywidualna egzystencjalna konieczność. "Artworld, or… arthome?", „Artluk: Sztuka na spad”, s.?.

MARZEC S., 2015, Niepożądane skutki uboczne przemian sztuki najnowszej, „Sztuka i dokumentacja”, nr 15, s. 69-74.

MARZEC S., 2015, O (ponurych) konsekwencjach polskiej sztuki krytycznej, „ARTEON”, nr 1, s. 36-37.

MARZEC S., 2015, Wtórne rewitalizacje, „Ogólnopolska płaszczyzna współpracy akademickiej = All-Poland platform of academic cooperation - Warszawa : Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej”, s. ?.

MARZEC S., 2015, Demokracja w artworld, Magazyn.o.pl : Polski Portal Kultury : publikacja on-line.

MARZEC S., 2016, O nowej autonomii sztuki. Polemika, „Magazyn Sztuki”, s.?.

MARZEC S., 2016, O nowym akademizmie; i o potrzebie alternatywy dla…alternatywy, „Format : pismo artystyczne”, nr 72, s. 152-153.

CYKL FELIETONÓW W KWARTALNIKU „RZEŹBA” (Centrum Rzeźby Polskiej  w Orońsku): nr 2/2007, s. 68; nr 3/4 2007, s. 68; nr 1/2008, s. 28; nr 1/2008, s. 68; nr 2/2008, s. 68; nr 4/ 2008, s. 68; nr 1/2 2009, s. 84; nr 3/4 2009, s. 84; nr 1/ 2010, s. 68;  nr 2/2010, s. 67; nr 3/2010, s. 68; „Wokół ikony” nr.1-2/2011, s. 53-54; nr 1-2/2011, s. 84; nr 2/2012, s. 68;  nr 3/2012, s. 68; nr 4/2012, s. 36; nr 1-2/ 2013, s. 68; nr 3-4/2013, s. 68; 1-2/2015, s. 85; nr 3/2005, s. 68; nr 1/2016, s. 90; nr 2/2016, s. 67.

CYKL FELIETONÓW pt. „…, czyli wszystko” W MIESIĘCZNIKU SZTUKA.PL: nr 7-8/2008, s. 63; nr 9/2008, s. 65; nr 10/2008, s. 67; nr 11/2008, s. 73; nr 1/2009, s. 83; nr 2/2009, s. 83; nr 3/2009, s. 75;

Recenzje w Gazeta w Lublinie

 

PLENERY KRAJOWE I ZAGRANICZNE, WARSZTATY NAUKOWE, WYSTAWY

Wystawy indywidualne:

1983 - Galeria Pracownia Dziekanka, Warszawa;

1984 - Galeria Promocyjna, Warszawa; Studio Kontakt, Poznań;

1985 - Galeria „Zakład Remont” Warszawa; Galeria Pracownia Dziekanka, Warszawa;

1986 - Galeria „po”, Zielona Góra; Galeria Promocyjna, Warszawa;

1988 – Kunstakademie, Dusseldorf;

1989 - Galeria Stara BWA, Lublin;

1990 - Galeria Młodych, Warszawa; Galeria Rzeźby, Warszawa;

1991 - Galeria Promocyjna, Warszawa;  

1992 - Galeria Biała, Lublin; - Międzynarodowe Centrum Sztuki, Poznań;

1993 - Galeria Kuchnia, Warszawa; Galeria Grodzka, Lublin;

1994 - Galeria BWA, Sandomierz; Galeria Labirynt, Lublin;

1995 - Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko;

1996 - Galeria `72, Chełm; Galeria BWA, Lublin; Galeria Laboratorium CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa;

1997 - Galeria Kronika, Bytom; Galeria Grodzka, Lublin;

1998 - Galeria Pracownia Dziekanka, Warszawa; Galeria Rzeźby, Warszawa;

1999 - Galeria Stara BWA, Lublin; Galeria 3a, Warszawa;

2000 - Galeria 267, Łódź;

2002 - Galeria Kuchnia SBWA, Warszawa;

2003 - Galeria Miejska, Łódź; Galeria 3A, Warszawa; Galeria Stara BWA, Lublin;

2004 - Galeria “r”, Poznań; Galeria Stara BWA, Lublin;  Galeria XXI, Warszawa; Galeria „Kaplica” CRP, Orońsko;

2006 - Galeria Krzysztofory, Kraków (razem z Z. Warpechowskim); Galeria Bałtycka, Ustka;

2007 - Galeria XXI, Warszawa;

2008 - OPS Galeria Miejska, Łódź; CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa; „Filmy” Centrum Kultury, Lublin; Galeria Mała, Nowy Sącz; Galeria Lubelskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych Zachęta, Lublin;

2009 - Galeria Arsenał, Poznań; Galeria Nautilus, Kraków; Prezentacja filmu w Centrum Kultury, Lublin;

2010 - Galeria XXI, Warszawa; - Galeria ArtNEW Media, Warszawa;

2011 - Galeria Lipowa 13, Lublin;

2012 - Galeria Labirynt, Lublin;

2013 - Centrum Kultury, Katowice; Galeria Kaplica CRP, Orońsko; Galeria Foksal, Warszawa; Galeria Pomorska, Słupsk;

2015 - Galeria Re:medium, Łódź;

2015 - „Walka dobra ze złem” Galeria Labirynt, Lublin;

2016 – „Filmy i obrazy” Galeria xs, Kielce;

2016 – „Moje WSZYSTKO” Muzeum na Zamku, Lublin;

2016 – „Filmy i…” Galeria XXI, Warszawa (z Pr. Kwiekiem);

2016 – Galeria Fibak, Warszawa.


Wystawy zbiorowe wybrane:

1985 - I Biennale Sztuki Nowej, Zielona Gora;

1986 - „What Now” Galeria EL, Elbląg; Kunstation Kleinsassen;

1987 - II Biennale Sztuki Nowej, Zielona Góra;

1988 - „Świeżo malowane” Zachęta, Warszawa; Międzynarodowe Seminarium Sztuki CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa;

1989 - Art Meeting, Kazimierz Dolny; „EKO-ART” CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa; „Poruszania - myśli - ...” CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa;

1990 - Galeria K 1607, Ravenstein;  Galerie in der Fabrik Nurtingen;  „Spotkanie” BWA, Lublin; Galeria Guido de Spa, Amsterdam;

1991 - „Niech żyje sztuka” BWA, Szczecin; Galeria Rzeźby, Warszawa;

1992 - „Kolekcja 1” CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa; „Miejsca nie miejsca” CRP, Orońsko; „5362m3”, Mosina;

1993 - „Relacje odwrotne” Galeria „Nad Wisłą", Toruń; „Struktura i znak” Galeria `72, Chełm;

1994 - „Krajowa wystawa malarstwa młodych” BWA, Wrocław;  „Czterej artyści” Arsenal BWA, Poznan;  „Ars Baltica I”, Skaraborg Szwecja;   „Artyści Galerii-Galeria Artystów” BWA ,Sandomierz;  „Inne Przestrzenie” Galeria Aula, Warszawa;

1995 - „Ars Baltica II” Skaraborg, Szwecja; „Znaki Czasu” Museum Modern Art., Hunfeld;   „5362m3” II, Mosina;

1996 - „Obiekt Sztuki” BWA, Sandomierz;  „Rzeźba lat 80-tych” CRP, Orońsko;

1997 - „Postawy” Galeria ASP, Warszawa; „Inne wymiary” Galeria KRAA, Zielona Góra;

1998 - ,,Wyzwanie” Galeria Aula, Warszawa; Galeria ’72, Chełm; „Polska abstrakcja analityczna” BWA, Wrocław; „Stobewa” Munchenbryggier, Sztokholm;

1999 - „Bieżące praktyki...” CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa; „Extreme...” Gallery X, Nowy Jork; „Sympozia Malby” Oravska Galeria, Dolny Kubin;  Socrates Sculpture Park, Nowy Jork;

2000 - Pardo Gallery, Nowy Jork; “Sztuka wobec geometrii” Galeria `72, Chełm;

2001 - Art/Omi USA; - „Język geometrii” CRP, Orońsko;

2002 - „W kręgu geometrii” CRP, Orońsko;  „Dangerous Encountering” Vardo Faundation  WSH, Pułtusk; „Dziesięciolecie” Galeria Kronika, Bytom;  „Światło” Galeria EL, Elbląg; Galeria BWA Olsztyn;

2003 - „Spod znaku geometrii” Galeria ASP, Łódź;  „Światło” CRP, Orońsko; „Akademia” Muzeum w Kazimierzu Dolnym; Galeria „Artnewmedia” Warszawa; „Sztuka III RP” CRP, Orońsko;

2004 - „Język Geometrii” Galeria BWA, Katowice; - „Język Geometrii”  Galeria BWA, Olsztyn;  „Język Geometrii” Galeria EL, Elbląg;  BWA Arsenał, Poznań; „Malewicz w Polsce” Galeria Arsenał, Białystok;  „Bunt i powinność”Galeria Narodowa Zachęta, Warszawa; „Critics`s Choice” Międzynarodowe Biennale, Łódź; „Postawy” Galeria DAP, Warszawa; „Eurosztuka” Muzeum Narodowe, Szczecin;

2005 - „Źródła tożsamości” Galeria Miejska, Łódź;  „Język geometrii” CRP, Orońsko; „Dwadzieścia plenerów” OPS, Łódź;

2006 - „Ład i odczucia” Austryjackie Centrum Kultury, Warszawa; „Kolekcja Lubelskiej Zachęty” Muzeum Narodowe, Gdańsk; „Wobec geometrii” CRP Orońsko; „Ład i odczucie” Galeria BWA, Lublin;    

2007 - „Oblicza rysunku” Muzeum, Kalisz; „Dowcip a władza sądzenia” CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa; „Alternatywy” BWA Sandomierz; „Spod znaku geometrii” CRP, Orońsko;

2008 - „Refleksje” Galeria BWA, Lublin; Triennale Imprint Warszawa, PKiN; - „Postsekularyzm” UKSW, Warszawa; „Wokół geometrii” CRP, Orońsko; ,Biennale Sztuki Video, Bratysława;

2009 - „Obraz malarstwa” Muzeum Narodowe Królikarnia, Warszawa; „Obrazy malowany” Mazowieckie Centrum Kultury Elektrownia, Radom; Biennale Fotografii BWA, Poznań; „Imprint” Galeria Magasinet Falun, Szwecja; „Puls fotografii” Warsztaty Kultury, Lublin; „Imprint” Centrum Rysunku i Grafiki, Kalisz; „Imprint” Galeria MSZ, Warszawa;

2010 - II Biennale Sztuki Łódź; „Diagram” Galeria Działań, Warszawa; Sztukmistrze z Lublina Galeria Miejska, Łódź; „Obrazowanie” Galeria El, Elbląg; Festiwal Schulzowski, Lwów/Drohobycz; Muzeum Akademii, St. Petersburg; „Obrazowania” Galeria EL, Elbląg; „Siła Sztuki” Pałac Sztuki, Lwów; „Salon Letni” Galeria Salon ASP, Warszawa; „Wybrane z kolekcji” Mazowieckie Centrum Kultury Elektrownia, Radom;

2011 - „Ultra biel” Freise Musee, Berlin; „Wobec przemijalności”  Galeria Sztuki, Radziejowice; „Kolekcja B. Kowalskiej” BWA, Katowice; „Diagram” Mazowieckie Centrum Kultury Elektrownia, Radom; „Wybrane z kolekcji” Galeria Spokojna, Warszawa; „Sztuka wobec przemijalności” Centrum „Elektrownia”, Radom;

2012 - Ars Loci – Obraz Kolekcji, Lublin; - „Mit” BWA, Kielce; „Ars Loci” Warsztaty Kultury, Lublin; „Icons” Galeria Raum 36, Monachium; „Mit i melancholia” Muzeum Sztuki, Wrocław;  „Co jest sztuką” Galeria XXI, Warszawa; „Mit i melanchlia” BWA, Jelenia Góra;

2013 - Galeria Lipowa "Noc muzeów", Lublin; “The Faces of Drawing” Gallery White Cube Griffith, Australia;  „Foto-kolekcje” Galeria BWA, Lublin;  „Wschodni Salon Sztuki” Lublin;

2014 – „Imprint” Międzynarodowe Biennale Grafiki, Warszawa;

2014 –  „Uczulenie na kolor” Galeria Labirynt, Lublin

2014 – „Open City”, Lublin

2014 – „Imperatyw tworzenia” Galeria XXI, Warszawa

2015 –  V Festiwal Landartu, Bubel Stary

2015 –  III Biennale Sztuki, Piotrków Trybunalski

2015 –  „Tajemnice światła” Galeria Labirynt, Lublin

2015 –  VIII WFFA Muzeum Plakatu w Wilanowie;

2015 –  „Katedra” Galeria XXI, Warszawa;

2016 – 21 Wschodni Salon Sztuki, Lublin

2016 –  „Puławy/Chemia/Miasto” PPNT, Puławy

2016 –  „Książka żywa” Salon Akademii, Warszawa

 2016 – „Sztuka i wartości ponadczasowe” Galeria Delfiny Warszawa

2016 –  „Malarze robią filmy” (prezentacja filmów) ASP, Warszawa

2016 – Perfidia Perfearance V Galeria XXI, Warszawa

2016 – „Performance Show” Galeria DAP, Warszawa

2016 – „Asymetrie” Muzeum na Zamku, Lublin 2016

2016 –  „Sztuka jako dokumentacja” Galeria „Stacja Muranów”, Warszawa 06.2016

 

INNI O PROF. SŁAWOMIRZE MARCU (MONOGRAFIE, RECENZJE)

- Konrad Dussel „Zwischen Information und Deformation” “Passagen” nr 2/1992, s. 38-40;

- Grzegorz Sztabiński „Malarz i transcendentalia” „Exit” nr 3/1993, s. 636-637;

- Tomasz Szczuka „Obrazy” katalog Galeria Arsenał Poznań kwiecieć 1994;

- Elżbieta Olinkiewicz katalog „5362m3” Mosina listopad 1994 , s. 16-17;

- Marek Goździewski „S. Marzec – obrazy”   w: „Artyści galerii” BWA Sandomierz 1995, s. 114-120;

- Bożena Kowalska „Malarstwo” katalog Galeria `72 Chełm listopad 1996;

- Eulalia Domanowska „W poszukiwaniu innej realności” ArtNewsletter nr 1/2 1997, s. 34-35;

- Jan S. Wojciechowski „Po-nowocześni nowocześni” „Exit” nr 2/1997, s. 1470-1472;

- Kazimierz Piotrowski „Dekreacja” w: „Obrazy i nie-obrazy” Galeria Grodzka 1997, s. 5-7;

- Jan S. Wojciechowski „Marzec – ponowoczesna nowoczesność” w: „Obrazy i nie   obrazy” Galeria Grodzka 1997, s. 1-4;

- Eulalia Domanowska „Odsłonięcie” „Art & Business” nr 4/ 1998, s. 67;

- Jan Hudzik „Suplement – dwie estetyki, czy jedna?” „Na Przykład” nr 7/1998, s. 31-32;

- Roman Kubicki „Terapeutyczne źródła sztuki” „Exit” nr 3/1998, s.1750-1752;

- Jan S. Wojciechowski „Rozum skonfundowany” „Exit” nr 4/1999, s. 2064-2065;

- Anna Zeidler – Janiszewska „Obrazy tytułowane” Arteon nr 2/2000, s.14;

- Maryla Sitkowska Sławomir Marzec w: „Słownik malarzy polskich” Arkady,  Warszawa 2001, s.217-218;

- Eulalia Domanowska „Pejzaż dla Rodczenki” „Exit” nr 3/ 2002, s. 2784- 2785;

- Anna Baumritter „Landscape to Rodchenko” NYArts nr 7/2002, s. 64;

- Ania Solbach „NYArts” nr 5/ 2003, s. 60;  

- Ewa Mikina „Pompeje” „Exit” nr 1/2004, s.3280- 3283;

- Jolanta Męderowicz Katalog „Kolekcja” Lubelska Zachęta Lublin 2006, s. 24-26;

- Grzegorz Sztabiński „Wszystko” „Format” 53 nr 3/2007, s. 73-75;

- Bożena Kowalska „Wszystko Sławomira Marca” „Sztuka .pl” nr. 11/2007, s. 105;

- Jan S. Wojciechowski „Precyzowanie paradoksów” „Exit” nr 2/2008, s. 4826-4829;

- Grzegorz Józefczuk „Marzec o wszystkim” GW 15.12.2008, s. 7;

- Anna Solbach „Wszystko” Kwartalnik Rzeźby nr 1/2008, s. 28-29;

- Sylwia Hejno „Artysta sabotażysta” Kurier Lubelski 12.12. 2008, s. 7  ;

- Grzegorz Borkowski „Wszystko jako wibracja” „Sztuka.pl” nr 6/2008, s. 16;

- Anna Skrobas „Annales UMCS” vol. VI. 2009, s. 207-214;

- Krzesztof Jurecki „Gdzie jest sztuka” „Exit” nr 1/2009, s. 5090-5091;

- Andrzej Molik „Wystawa Marca” Kurier Lubelski 29.04.2009, s. 9;

- Krzysztof Jurecki „Percepcja widzialności” http://www.obieg.pl/recenzje/4213, 2009;

- Kazimierz Piotrowski „Wszystko” s. 118 „Format” nr 57; lipiec 2009;

- Grzegorz Dziamski „Czy można wyjść z ponowoczesności?”    

http://www.obieg.pl/ksi%C4%85%C5%BCki/15849    2009;

- MD „Sztuka, czyli wszystko” GW 17/01.2009, s. 6;

- Elżbieta Fuchs „Wokół widzialności” katalog „Wokół widzialności” GM Łódź 2009, s. 7;

- Robert Morgan „Nieskończoność, która staje się uchytna” katalog „Wokół  widzialności” GM Łódź 2009, s. 8-12;

- Grzegorz Józefczuk „Intuicję wspiera namysł” GW 6.01.2010, s. 7  ;

- Roman Kubicki „Sztuka.pl” nr 1-2/2010, s. 133;

- Magdalena Linkowska, 96 – 97 Katalog Kolekcja Lubelskiej Zachęty Lwów 2010, s. 56-57;

- Grzegorz Józefczuk „Marzec w Warszawie” GW 3.12.2010, s. 8  ;

- Jacek Lilpop „Krajobraz po postmodernizmie” Kwartalnik Rzeźby nr 1/ 2010, s. 58-60;

- Jan. P. Hudzik „Sztukowanie wszystkiego”   „Kresy” nr 1-2/81-82, 2010, s. 190-194;

- Grzegorz Józefczuk „Lublin w Łodzi” GW 22.04.2010, s. 5  ;

- Andrzej Molik - blog molik.redblog.dzienniwschodni.pl/tag  2011;

- Sylwia Hejno „Niewidzialny…” „Kurier Lubelski” 4.02.2011, s. 3;

- Anna Solbach „Wszystko” „Format” nr 60 2011, s. 110-112;

- Piotr Majewski „Duchowość, czyli akt heroiczny” „Exit” nr 2/2011, s. 5800-5804;

- Grzegorz Józefczuk „Wszystko według Marca” GW 25.01.2011, s. 4;

- Piotr Majewski „W stronę sacrum”  Ethos Kwartalnik nr 93-94/ 2011, s. 272-274;

- Anna Solbach „Marzec pokazał w Galerii Foksal „Wszystko” Gazeta w Lublinie 5.02.12, s. 5;

- Grzegorz Borkowski (wywiad) Obieg: http://obieg.pl/recenzje/24294   02.2012;

- Anna Solbach „Marzec w Foksal” Gazeta w Lublinie 5.03.2012, s. 5;

- Krzysztof Jurecji (blog)

http://www.jureckifoto.blogspot.com/2012/05/sawomir-marzec-genesis-jako-wszystko.html;

- Anna Solbach „O sztuce, ale inaczej” Arttak nr 2/2012, s. 66-68;

- Marta Ryczkowska „Gra o wszystko” GW 25.06.12, s. 6;

- Anna Solbach „Wszystko; i 12 obrazów” Exit nr 2/2012, s. 6122-6125;

- Bożena Kowalska „Sławomira Marca obrazy i wszystko” Aspiracje wiosna 2012, s. 38-41;

- Paulina Zarębska „Wszystko” GW 11.07.2012, s. 6;

http://cjg.gazeta.pl/CJG_Lublin/1,105501,12097428,Slawomir_Marzec__Sztuka__czyli_wszystko.html;

- Marta Ryczkowska „Wszystko, czyli obrazy” Obieg http://www.obieg.pl/teksty/26043;

- Krzystof Jurecki „Wszystko, czyli obraz i obrazy” Exit nr 3/12, s.6242-6243;

- Paulina Zarębska Katalog Ars Loci Wrsztaty Kultury Lublin 2012, s.131-133;

- Anna Solbach „Genesis jako wszystko” Artluk nr 3/12, s. 74-75;

- Eulalia Domanowska „Spór kreatywny” Artluk nr 1/ 2 2013, s. 87-88;

- Manfred Bator „O myśleniu i widzeniu obrazem” Format nr 65/13, s. 126;

  

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE (2013)

- dyskusja wokół książki „Sztuka polska…” z S. Szabłowskim Zachęta Warszawa 20.02.2013

- dyskusja wokół książki „Sztuka polska…” z P. Majewskim IA UMCS Lublin 27.02.2013

- dyskusja wokół książki „Sztuka polska…” z M. Lachowskim OMIT Rozdroża Lublin 14.03.2013

- dyskusja wokół książki „Sztuka polska…” z J. S. Wojciechowski Salon ASP 17.04.2013

 

REPRODUKCJE PRAC PROF. S. MARCA (wybrane)

- katalog „Sztuka III RP” CRP, Orońsko 2003, s.72 – 73; 

- katalog „Sztukmistrze z Lublina, oraz tekst 2-3 Miejska Galeria Sztuki, Łódź 2011, s.16 – 19;

- katalog Skapelser Skara, Szwecja 1995, s. 36- 37;

- „Bunt i powinność” ASP, Warszawa 2004, s.360, 565;

- katalog „Malarstwo abstrakcyjne” Galeria El, Elbląg 2005, s. 66 – 67;

- katalog „W poszukiwaniu przestrzeni” Galeria Wysokie Napięcie, Warszawa, s.14 – 15;

- katalog Kolekcja Lubelskiej Zachęty, Lwów 2010, s.24;

- katalog Aktualny obraz ASP, Warszawa 2009, s.88 -89;

 

KATALOGI INDYWIDUALNE

- „Malarstwo” BWA, Lublin, wrzesień 1993;

- „Obrazy” Galeria Arsenał ,Poznań, czerwiec 1994;

- Re/konstrukcje Galeria Rzeźby, Warszawa, maj 1998;

- „Wszystko, collages und filmos” Galeria Lipowa 17; styczeń 2011;

- „Malarstwo” Galeria Promocyjna, Warszawa,  czerwiec 1991;

- „Re-konstrukcje” Galeria Rzeźby, wrzesień, Warszawa 1998;

- „Obrazy tytułowane” BWA, wrzesień, Lublin 2000;

 

GRUPOWE KATALOGI (wybrane)

- „Poruszania myśli -…” CSW Warszawa 1989, s. 22-24;

- „Art Meeting” Kazimierz Dolny 1989, s. 29;

- „Kontakty” BWA Lublin 1993, s. 2-3;

- „5362m3” katalog Poznań listopad 1994, s.16-17;

- „Wystawa czterech” Galeria Aula Warszawa maj 1997, s. 3-9;

- „Refleksja konceptualna” CSW Warszawa 1999,  s. 50- 55;

- „Słownik malarzy polskich” Arkady Warszawa 2001, s. 217-218;

- „Malarstwo abstrakcyjne – światło” Galeria El Elbląg 2005, s. 66- 67;

- „Sztuka wobec przemijalności” Galeria Elektrownia Radom 2011, s. 60-61;

- „Mit i melancholia” Muzeum Współczesne Wrocław 2012, s. 52-53;