Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: tel. (81) 445-62-28. | Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Szkolenia

Certfikowane, bezpłatne szkolenia z wyszukiwania i prezentacji informacji naukowej

« wstecz

 
 
 
Certyfikowane, bezpłatne szkolenia w formie prezentacji i warsztatów z wyszukiwania i prezentacji informacji naukowej:
 
 

 
Kto?
Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, któremu w momencie zgłoszenia udziału w projekcie do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry.
 
 

 
 
Gdzie?
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s. 418
 
 

 
Co?
Wyszukiwanie informacji naukowej w polskich i obcojęzycznych bazach danych, elementy prawa autorskiego, zarządzanie bibliografią. Pomoc przy tworzeniu pracy dyplomowej.
 

 
Kiedy?
 
Termin do wyboru:

                                        informacja o kolejnych terminach szkoleń pojawi się w październiku


 
 

 
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy wypełnić poniższe dokumenty i dostarczyć je do Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami.
 
 
Zapisy na szkolenie na stronie: bg.up.lublin.pl, w zakładce: szkolenia oraz osobiście w Bibliotece Głównej (Informatorium I p.) oraz w Biurze Karier. Liczba osób jest ograniczona.
 

 
Co zyskujesz?
 
Kompetencje:
Umiejętność wyszukiwania informacji naukowej w zasobach prenumerowanych przez BG UP
Umiejętność wyszukiwania informacji naukowej w otwartych zasobach
Umiejętność tworzenia bibliografii załącznikowej do pracy dyplomowej
Umiejętność prawidłowego cytowania prac
Serwis kawowy
Catering
Certyfikat
 

 
Projekt „ Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zwany dalej Organizatorem, zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.05.00-00Z232/17 w ramach: Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).