WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Program

« wstecz

I konferencja naukowo-szkoleniowa  
 Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia

- nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne.

PROGRAM KONFERENCJI

 
 
 

Sesje naukowe będą się odbywały w sali balowej/konferencyjnej Pałacu Muzeum w Ciechanowcu

Przerwy kawowe z prezentacją posterów oraz stoiska firm farmaceutycznych w sali wystaw czasowych Pałacu Muzeum w Ciechanowcu

Przerwy obiadowe w sali kominkowej Dworku Muzeum w Ciechanowcu

 
 
Dzień pierwszy  26.09. 2017
12:30-13:30

 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

13.30-14.00

POWITANIE GOŚCI  UROCZYSTA INAUGURACJA KONFERENCJI

14.00-14.30

WYKŁAD INAUGYRACYJNY  

Dorota Łapiak, Norbert Tomaszewski Ks. Krzysztof Kluk – polski Darwin?

14.30-16.30

SESJA TEMATYCZNA Parazytozy zwierząt mięsożernych

WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

Moderuje 

dr hab. Anna Bogucka-Kocka, nadzw., dr hab. Tomasz Cencek, prof. nadzw.

 

Agnieszka Piekara- Stępińska, Jolanta Piekarska

Aktualnie diagnozowane inwazje pierwotniaków jelitowych u psów i kotów

Kornaś Sławomir, Basiaga Marta, Kowal Jerzy, Nosal Paweł, Wyrobisz Anna, Rom Bartosz

Inwazje pasożytnicze u psów i kotów, problem nadal aktualny?

Maciej Klockiewicz1, Artur Dobrzyński, Ewa Długosz 

Dirofilarioza – narastający problem zdrowotny zwierząt mięsożernych i ludzi

Dawid Jańczak, Anna Gorzkiewicz-Jaczewska, Tomasz Jaczewski, Wioletta Rożej-Bielicka, Elżbieta Gołąb

Inwazja Babesia divergens u psa powracającego z Hiszpanii – opis przypadku

Remigiusz Gałęcki, Rajmund Sokół

Pasożyty krwi u kotów - praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia

 Dawid Jańczak, Michał Czerwiński, Elżbieta Gołąb

 Seroprewalencja Toxoplasma gondii wśród kotów domowych

16:30-17:00

Przerwa kawowa / PREZENTACJA POSTERÓW

17:00- 19:00

ZWIEDZANIE MUZEUM  ROLNICTWA I MUZEUM WETERYNARII

20:00

KOLACJA I WIECZÓR INTEGRACYJNY przy ognisku  W SKANSENIE MUZEUM ROLNICTWA

 

Dzień  drugi   27.09. 2017

9.00-10:40

SESJA TEMATYCZNA  zoonozy

WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

Moderuje

dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. nadzw., dr hab. Jakub Gawor, prof. nadzw.

 

Małgorzata Dmitryjuk, Mirosław M. Michalski, Magdalena Szczotko  

Badania wstępne nad prewalencją Anaplasma phagocytophilum w kleszczach Ixodes ricinus pozyskanych z psów aglomeracji miejskiej

Leszek Rolbiecki, Jerzy Rokicki, Joanna N. Izdebska

 Anisakidoza - rozpoznawanie i zapobieganie 

Anna Bogucka-Kocka, Maria Majczak, Marta Ziaja-Sołtys, Beata Rymgayłło-Jankowska, Ewa Suchodoła-Ratajewicz, Tomasz Żarnowski, Janusz Kocki

Znaczenie ektopasożytów Demodex folliculorum w okulistyce

Przemysław Kołodziej, Katarzyna Strzelczyk, Anna Makuch, Karolina Kowalik, Mansur Rahnama-Hezavah, Anna Bogucka-Kocka

 Ocena występowania pierwotniaka Entamoeba gingivalis u pacjentów leczonych stomatologicznie

Tomasz Cencek, Jacek Karamon

Parazytozy o znaczeniu zoonotycznym - główne kierunki badań Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB        

 

10:40-11:10
Przerwa kawowa/ PREZENTACJA POSTERÓW
 
11:10-12:10

SESJA TEMATYCZNA   parazytozy zwierząt gospodarskich

WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA  

Moderuje
Prof. dr hab. Zenon Sołtysiak,   dr hab. Paweł Nosal
 

Bogumiła Pilarczyk, Agnieszka Tomza-Marciniak, Renata Pilarczyk, Małgorzata Bąkowska, Jan Udała, Marta Juszczak

Parazytofauna przewodu pokarmowego owiec utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym

Michalski Mirosław Mariusz, Procajło Zbigniew

Przypadki inwazji Oesophagostomum spp. u świń w losowo wybranych gospodarstwach drobnotowarowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Paulina Dudko, Andrzej Junkuszew, Krzysztof Tomczuk, Wiktor Bojar, Klaudiusz Szczepaniak, Tomasz M. Gruszecki
Analiza ekonomiczna profilaktyki przeciwpasożytniczej u owiec w gospodarstwie ekologicznym
Dawid Jańczak, Elżbieta Gołąb 

Ocena rozpowszechnienia zarażenia Toxoplasma gondii wśród zwierząt gospodarskich i łownych

12:10-13:10

Przerwa obiadowa

13:10-15:10

SESJA TEMATYCZNA   

Parazytozy zwierząt wolno żyjących

Moderuje

Prof. dr hab. Bogumiła Pilarczyk,  Prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz 

 

Sołtysiak Z., Kantyka M. ,Rokicki J.

Metastrongyloza płuc dzika (Sus scrofa) w obrazie histopatologicznym 

Dawid Jańczak, Rafał Stryjek, Rusłan Sałamatin, Elżbieta Gołąb

Pasożyty tkankowe u gryzoni wolno żyjących z terenu Warszawy

Kowal Jerzy, Wyrobisz Anna, Nosal Paweł, Chovancova Gabriela, Chovancova Barbara, Kornaś Sławomir 

Ashworthius sidemi jako potencjalne zagrożenie dla kozicy tatrzańskiej (Rupicapra rupicapra tatrica)

Jarosław Pacoń

Porównanie inwazji pasożytów jelitowych u lisów rudych, psów myśliwskich  i psów wiejskich z wybranych terenów Dolnego Śląska 

Krzysztof Tomczuk, Klaudiusz Szczepaniak, Maciej Grzybek, Maria Studzińska Marta Demkowska-Kutrzepa, Monika Roczeń-Karczmarz, Wojciech Łopuszyński Andrzej Junkuszew, Tomasz Gruszecki, Paulina Dudko, Wiktor Bojar 

Pasożyty wewnętrzne saren Nadleśnictwa Lubartów w badaniach sekcyjnych

Michał K. Krzysiak, Małgorzata Bruczyńska, Anna M. Pyziel, Aleksander W. Demiaszkiewicz 

Monitoring parazytologiczny żubrów (Bison bonasus) z Północno–Wschodniej Polski

15:10-15:40

Przerwa kawowa/ PREZENTACJA POSTERÓW

 
15:40-17:20
SESJA TEMATYCZNA parazytozy koni
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA
Moderuje
dr hab. Mirosław Mariusz Michalski, dr hab. Sławomir Kornaś,
 

Krzysztof Tomczuk, Maciej Grzybek, Klaudiusz Szczepaniak, Maria Studzińska, Marta Demkowska-Kutrzepa, Monika Roczeń-Karczmarz, Zahrai Abdulhammza Abbass, Krzysztof Kostro,Andrzej Junkuszew 

Anoplocefaloza koni w różnych systemach utrzymania

Jacek Łojek Justyna Bartosik, Patryk Matkowski

Porównanie intensywności inwazji pasożytów wewnętrznych koni utrzymywanych w tabunach, w warunkach wolnego wypasu

Małgorzata Raś-Noryńska, Rajmund Sokół

Praktyka odrobaczania koni w Polsce w     perspektywie hodowców i lekarzy weterynarii – badania ankietowe

Jakub Gawor
Zwalczanie parazytoz koni w aspekcie lekooporności

Maria Bernadeta Studzińska, Marta Demkowska-Kutrzepa, Jacek Bogucki, Monika Roczeń-Karczmarz, Krzysztof Tomczuk

Wpływ systemu utrzymania koni z terenu południowej Polski na prewalencję i intensywność występowania pasożytów przewodu pokarmowego

18:30

Uroczysta Kolacja -  Hotel  Arkadia

 

Dzień  trzeci    28.09. 2017

9:00-11:00

ZBIÓRKA  PRZY PAŁACU WYJAZD AUTOKAREM/AUTOKARAMI DO BIAŁOWIEŻY

11:00-14:00

WEJŚCIE W  MAŁYCH GRUPACH DO REZERWATU ŚCISŁEGO BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

14:00-15:00

OBIAD W RESTAURACJI PARKOWEJ

15:00-16:00

SESJA WYJZDOWA w sali konferencyjnej Białowieskiego Parku Narodowego

WYKŁADY parazytozy zwierząt wolno żyjących

Moderuje

Dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw. , dr hab. Andrzej Junkuszew

 

Aleksander W. Demiaszkiewicz, Katarzyna J. Filip, Anna M. Pyziel

Aswortioza - nowe zagrożenie dzikich i domowych przeżuwaczy

Anna M. Pyziel, Aleksander W. Demiaszkiewicz

Oporność Haemonchus contortus na fenbendazol przyczyną niezadowalającej skuteczności odrobaczania żubrów linii nizinno-kaukaskiej (Avesta Visentpark, Szwecja)

Katarzyna J. Filip, Aleksander W. Demiaszkiewicz

Parafasciolopsis fasciolaemorpha w populacji łosia w Polsce potencjalnym zagrożeniem dla domowych przeżuwaczy

16:00-18:00

PRZEJAZD AUTOKARAMI DO REZERWATU POKAZOWEGO BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

18:00-20:00

KOLACJA  PRZY  OGNISKU NA TERENIE REKREACYJNYM BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

20:00-22:00

POWRÓT  AUTOKARAMI DO CIECHANOWCA

 

Dzień  czwarty    29.09. 2017

9.00-10.20
 

SESJA TEMATYCZNA  parazytozy ptaków, gadów owadów

WYKŁADY 15 MIN + 5  MIN DYSKUSJA

Moderuje

dr hab. Jolanta Piekarska, Prof. dr hab. Jerzy Rokicki 

 
Paulina Kozina, Joanna N. Izdebska

Wszy (Phthiraptera, Anoplura) jako pasożyty zwierząt domowych, laboratoryjnych i synantropijnych 

Klaudiusz Szczepaniak, Krzysztof Tomczuk,  Anna Łojszczyk-Szczepaniak, Tomasz Skrzypek, Andrzej Junkuszew, Paulina Dudko, Wiktor Bojar

Występowanie form dyspersyjnych pasożytów wewnętrznych w kale głuszców (Tetrao urogallus) z hodowli na terenie Polski

Rom Bartosz., Basiaga Marta, Kornaś Sławomir, Kowal Jerzy. Wyrobisz Anna, Nosal Paweł                                                                                                                       Parazytofauna gadów (Reptilia) w świetle badań sekcyjnych
Maria Michalczyk, Rajmund Sokół

Wykrywanie Lotmaria passim u robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera)

10.20-10.50

Przerwa kawowa/ PREZENTACJA POSTERÓW

10.50-12.30

SESJA TEMATYCZNA  nowe rozwiązania terapeutyczne

WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

Moderuje

dr hab. Anna Bogucka-Kocka,   dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw.

 

Jakub Gawor:

Rola ESCCAP w propagowaniu profilaktyki parazytoz zwierząt towarzyszących Artur Zalewski 

Parki dla psów - ważny aspekt profilaktyki parazytoz

Ewa Długosz, Marcin Wiśniewski

Szczepionki przeciwko tęgoryjcom - nowy kierunek profilaktyki

Mirosław Michalski 

Pasożyty – wrogowie czy przyjaciele ?

 
12:30
Zakończenie konferencji i obiad