[ MENU DODATKOWE ]


Środowisko duszpasterskie

« wstecz

Konkretne duszpasterskie oddziaływanie ma miejsce w określonych środowiskach. Tradycja teologiczna podaje trzy podstawowe rzeczywistości, w których w szczególny sposób realizują się zadania duszpasterskie:
 
  1. wspólnota parafialna,
  2. wspólnota rodzinna,
  3. duszpasterstwo indywidualne.

 

Wydaje się, duszpasterstwo akademickie mieści się w tych trzech płaszczyznach. Osoby tworzące wspólnotę akademicką należą do konkretnych wspólnot parafialnych. Jednocześnie tworząc wspólnotę akademicką – tworzą niejako personalną parafię. Takie pojęciem posługuje się Kodeks Prawa Kościelnego dla oznaczenia tych osób, które łączy w jedno wspólny cel, jakim jest dobro tych, którzy na co dzień ze sobą przebywają, wspólnie pracują i wzajemne ubogacanie siebie.
 
Społeczność akademicka jest także wielką rodziną. Łączy nas bowiem to, co jest fundamentem życia rodzinnego. Jest to miłość, wzajemne zaufanie, pomoc i przede wszystkim odwaga wyrażona w przebaczaniu i w prośbie o przebaczenie. Na koniec należy powiedzieć, że duszpasterstwo akademickie ma bardzo wiele cech duszpasterstwa indywidualnego. Każdy człowiek jest osobą jedyną i niepowtarzalną. Każdy, niezależnie od tego, jakim jest ogniwem we wspólnocie akademickiej, wymaga osobistego potraktowania, twórczego dialogu i prostego zauważenia.