[ MENU DODATKOWE ]


Struktury aktywności Kościoła

« wstecz

Powszechnie wymienia się cztery płaszczyzny strukturalne działalności Kościoła.
  1. płaszczyzna struktur instytucjonalnych, która dotyczy bezpośrednio związku człowieka z Bogiem;
  2. płaszczyzna osobowa, której istotnym przedmiotem troski jest osoba ludzka i jej także osobowy związek z Osobą Boga;
  3. płaszczyzna kosmiczna, która swoim oddziaływaniem obejmuje cały świat, bardzo różnie rozumiany;
  4. płaszczyzna eschatologiczna, która ma na celu ukazanie rzeczywistości „życia po życiu” jako konsekwencji ziemskiego pielgrzymowania.