Menu

Szkolenia i warsztaty

23.04.2018

"Europejskie Forum Studentów AEGEE-Poznań zaprasza na Polską Szkołę Trenerów 9 - kolejną edycję 3-dniowego cyklu szkoleń, mającego przygotować uczestników do prowadzenia własnych warsztatów i pracy z grupą. Projekt skierowany jest do studentów i absolwentów z całej Polski, zainteresowanych tematyką trenerstwa.
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają między innymi zagadnienia związane z nawiązywaniem relacji z uczestnikami szkolenia, autoprezentacją czy radzeniem sobie ze stresem oraz uzyskają wiedzę z zakresu zarządzania grupą. Uczestnicy wezmą udział w licznych symulacjach, case studies i staną przed możliwością rozwiązania praktycznych problemów, a nad ich pracą będą czuwali profesjonalni trenerzy (m.in. Michał Brywczyński, Alicja Koperska, Edyta Plucińska, Dominik Marczewski).
Zdobytą wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać w dalszej działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz w przyszłej pracy.
Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.
Projekt odbędzie się w dniach 11-13 maja w Jarocinie.
Cena szkolenia to 250 zł.
Szczegółowe informacje i formularz aplikacyjny dostępne na stronach:

17.10.2017
ilustracja Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ma przyjemność zaprosić osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie " Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych".
13.07.2017
ilustracja Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego zaprasza studentów i absolwentów Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do uczestnictawa w bezpłatnych Kursach Kwalifikacyjnych Zawodowych.