UP Lublin   Centrum Nauki

Stanowisko ds. Aparatury


 

Zakup

PLAN ZAKUPU:

« wstecz


 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zobowiązany jest do sporządzenia rocznego planu finansowego, który jest podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

 

W związku z tym, proszę wszystkich Kierowników Jednostek o złożenie do dnia  30 listopada 2017 r. w Centrum Nauki wykazu planowanej do zakupu w przyszłym roku aparatury naukowo-badawczej, sprzętu laboratoryjnego (zał.1), oraz planu modernizacji posiadanej aparatury (zał.2).

 

Plan powinien obejmować:

  1. aparaturę planowaną do  zakupu z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego,
  2. aparaturę planowaną do zakupu z dotacji MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w roku 2018,
  3. aparaturę planowaną do zakupu z dotacji MNiSW na restrukturyzację jednostki naukowej,
  4. aparaturę planowaną do zakupu we wnioskach o finansowanie projektów badawczych zatwierdzonych do finansowania,
  5. aparaturę planowaną do zakupu z innych środków finansowych będących w posiadaniu jednostki,
  6. modernizację aparatury, będącej na stanie jednostki, zaplanowaną na rok 2018.
 

Właściwy Prorektor wyrazi zgodę na zakup zaplanowanej aparatury naukowo-badawczej pod warunkiem, że Centralne Laboratorium Agroekologiczne nie dysponuje taką aparaturą i nie jest w stanie wykonać potrzebnych analiz.

Jednocześnie informuję, że wysokość środków finansowych na działalność statutową w roku 2018 w chwili obecnej nie jest jeszcze znana.

 

 

Złożenie planu do akceptacji właściwego prorektora nie jest jednoznaczne ze zgłoszeniem aparatury do zakupu. Aby tego dokonać należy złożyć w odpowiednim terminie do Centrum Nauki wypełniony druk Zapotrzebowania i dopiero wtedy rozpoczną się właściwe procedury zakupu. 

 

Plany zakupu oraz modernizacji aparatury - formularz

 

  

WYMAGANE DOKUMENTY:

« wstecz


Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

  Pobierz plik Word   |      Pobierz plik PDF 

Oświadczenie

  Pobierz plik Word   |      Pobierz plik PDF 

Oszacowanie wartości zamówienia publicznego w dostawach

  Pobierz plik Word  

Najczęściej stosowane CPV


  Pobierz plik Word   |      Pobierz plik PDF