[ MENU DODATKOWE ]


Egzaminy i poziomy językowe

Mondiale Fachsprachentest Deutsch (Mofad)

 MONDIALE Testing, z siedzibą w Szwajcarii, od ponad 20 lat zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych w ich własnym kraju. Egzaminy MONDIALE skierowane są do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego. Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są profesjonalne, rzetelne i wiarygodne oraz dostosowane do poziomu znajomości języka; sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEF): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie.

Pisemna część egzaminu w formie testu online obejmuje umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętność posługiwania się językiem w mowie sprawdzane są w formie testu ustnego przeprowadzanego za pośrednictwem Adobe Connect. 

Format testu:
• część pisemna - test online
• część ustna - Adobe Connect

Dziedziny dostępne do wyboru w części Schreiben i Sprechen:
* Bauingenieurwesen
* Elektrotechnik
* Maschinenbau
* Informationstechnologie
* Lebensmitteltechnologie
* Gas und Öl
* Autoindustrie
* Medizinisches Englisch

Sprawdzane poziomy: B1, B2, C1

Struktura testu (3 opcje do wyboru przez kandydata):
1. Allgemeiner Fachsprachentest (Online) + Schreiben (Online)
2. Allgemeiner Fachsprachentest (Online) +Sprechen (Skype/Adobe Connect)
3. Allgemeiner Fachsprachentest (Online) +Schreiben (Online)+Sprechen (Skype)

Typy zadań:
Allgemeiner Fachsprachentest - test wielokrotnego wyboru:
• 50 zadań gramatyczno-leksykalnych
• 10 zadań - słuchanie
• 10 zadań - czytanie ze zrozumieniem

Schreiben – w oparciu o dziedzinę wybraną przez kandydata przy rejestracji, 2 zadania Sprechen – w oparciu o dziedzinę wybraną przez kandydata przy rejestracji, 2 zadania

Czas trwania egzaminu:
• Allgemeiner Fachsprachentest- 70 minut
• Schreiben - 60 minut
• Sprechen- 15 minut

Koszt egzaminów:
• Allgemeiner Fachsprachentest+ Schreiben - 340 PLN/300 PLN*
• Allgemeiner Fachsprachentest + Sprechen- 340 PLN/300 PLN*
• Allgemeiner Fachsprachentest+ Schreiben+Sprechen- 410 PLN/370 PLN*
*dla studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Darmowy test próbny dostępny jest na stronie www.mondiale-testing.com 
 

« wstecz