[ MENU DODATKOWE ]


Kontakt

WYDZIAŁY, KIERUNKI ....

 
Wydział Agrobioinżynierii
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18
 

Doktoranci
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

 

Wydział Biologii Środowiskowej
Dorota Kowalska e-mail: dorota.kowalska@up.lublin.pl
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127
 
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

 

Doktoranci
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

  

Wydział Inżynierii Produkcji
Ewa Rypulak e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl
pokój nr 17, tel. 81 441 14 17
 
Doktoranci
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Dorota Kowalska e-mail: dorota.kowalska@up.lublin.pl
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 1
27
 
Doktoranci
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Magdalena Koczy-Ścibura  e-mail: magdalena.koczy@up.lublin.pl

pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127
 
Doktoranci
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Dorota Kowalska e-mail: dorota.kowalska@up.lublin.pl
pokój nr 15, tel. 81 441 14 81(do 83) w. 127
 
Doktoranci
Joanna Teter e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl
pokój nr 18, tel. 81 441 14 18

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne studentów powyżej 26-go roku życia

Ewa Rypulak e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl
pokój nr 17, tel. 81 441 14 17

 

 

« wstecz