Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Historia

« wstecz

Katedra Ekonomii i Agrobiznesu powstała w 2014 roku w wyniku podziału Katedry Ekonomii i Zarządzania na dwie odrębne jednostki. Swoją działalność rozpoczęła wtedy również Katedra Zarządzania i Marketingu. W latach 2014-2017 osobą pełniącą obowiązki Kierownika Katedry była dr Anna Kobiałka. Od 01.09.2017 r. Kierownikiem Katedry został mianowany dr hab. Armand Kasztelan.
    Począwszy od 2014 roku, liczba pracowników Katedry ulegała okresowym zmianom, przede wszystkim w wyniku zachodzących procesów restrukturyzacyjnych. Pracownicy jednostki są specjalistami z zakresu ekonomii i agrobiznesu i w tych obszarach prowadzone są badania naukowe oraz realizowane zajęcia dydaktyczne.
    Początków funkcjonowania Katedry Ekonomii i Agrobiznesu należy upatrywać w istnieniu Katedry Ekonomiki Rolnictwa, utworzonej na Wydziale Rolnym UMCS w 1945 r. Organizatorem, a zarazem pierwszym jej kierownikiem był prof. dr Henryk Romanowski. Na podkreślenie zasługuje fakt, że prof. Henryk Romanowski był po II wojnie światowej jedynym profesorem o specjalności ekonomika rolnictwa w Polsce. W tamtych czasach stanowiło to ważną przesłankę do rozwoju naukowego pracowników tej Katedry. Katedra ta 1 września 1955 r. stała się jednostką organizacyjną Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie.
    1 września 1970 r. powstał Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa z połączenia Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Wydziału Rolniczego z Zakładem Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej Wydziału Zootechnicznego i włączono go w strukturę organizacyjną Wydziału Zootechnicznego. Następnie wzbogacono kadrowo Instytut, przyłączając do niego 1 września 1976 r. Zakład Ekonomii Politycznej i powołując Międzywydziałowy Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, podlegający bezpośrednio rektorowi. W 1984 r. Instytut został ponownie włączony w strukturę Wydziału Rolniczego. W 1992 r. przyłączono do Instytutu Zakład Doradztwa Rolniczego.
    1 września 1997 r. jednostce nadano nową nazwę Instytut Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu, bardziej adekwatną do poziomu rozwoju gospodarki żywnościowej i potrzeb dydaktycznych uczelni. W 2000 r. zmieniono status jednostki, przekształcając ją w Katedrę Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu. Od 2009 r. do 2014 r. jednostka funkcjonowała pod nazwą Katedry Ekonomii i Zarządzania.

Kierownicy Katedr o profilu ekonomicznym w latach 1945-2017:

- prof. dr Henryk Romanowski         (1945-1951)
- doc. dr hab. Piotr Szewczyk         (1951-1978),
- doc. dr hab. Zenon Kot                 (1978-1989),
- prof. dr hab. Dionizy Niezgoda      (1989-2014),
- p.o. dr Anna Kobiałka                   (2014-2017),
- dr hab. Armand Kasztelan            (2017-