[ MENU DODATKOWE ]Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Iwona Janczarek, profesor uczelni
tel. 81-710-24-51
e-mail: iwona.janczarek@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

  • lek. wet. Maciej Ruciński, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-710-24-56
  • mgr inż. Katarzyna Sieczkarek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-710-24-50
    e-mail: khiuk@up.lublin.pl
  • lek. wet. Krzysztof Stachurski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-710-24-54