[ MENU DODATKOWE ]Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Badora, profesor
tel. 81-445-65-77
e-mail: aleksandra.badora@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • dr Paweł Harasim, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-60-27
    e-mail: pawel.harasim@up.lublin.pl
  • dr Monika Kwiecień, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-66-64
    e-mail: monika.kwiecien@up.lublin.pl
  • Teresa Mitura, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-66-02

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Zygmunt Łabuda, profesor emerytowany