BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Moduły programowe

Bezpieczeństwo Żywności

Data aktualizacji: 1 czerwca 2016.  

 

 

Moduły programowe kierunku Bezpieczeństwo Żywności - 2016 r

 

 

 

Studia stacjonarne 1 stopnia

 

bz1s_001chemia_organiczna

bz1s_002anatomia_zwierzat_i_czlowieka

bz1s_003fizyka_techniczna

bz1s_004botanika_i_fizjologia_roslin

bz1s_005technologia_informacyjna

bz1s_006ochrona_wlasnosci_intelektualnej

bz1s_007bhp_i_ergonomia

bz1s_008ang_b2

bz1s_009_fran_b2

bz1s_010_niem_b2

bz1s_011_ros_b2

bz1s_012wf_1

bz1s_013etyka

bz1s_014filozofia

bz1s_015psychologia

bz1s_016socjologia

bz1s_018chemia_zywnosci

bz1s_019zoologia_i_ekologia

bz1s_020fizjologia_zwierzat_i_czlowieka

bz1s_021podstawy_produkcji_roslinnej

bz1s_022wf_2

bz1s_023ochrona_srodowiska

bz1s_024polityka_bezpieczenstwa_zywnosci

bz1s_025ang_b2

bz1s_026fran_b2

bz1s_027niem_b2

bz1s_028ros_b2

bz1s_029biochemia_ogolna_i_zywnosci

bz1s_030genetyka

bz1s_031mikrobiologia_ogolna

bz1s_032podstawy_produkcji_zwierzecej

bz1s_033profilaktyka_weterynaryjna_i_zagrozenia_w_produkcji_zw.

bz1s_034technologie_konserwcji_przetwarzania_i_higiena_pasz

bz1s_035bezpieczenstwo_w_ochronie_roslin

bz1s_036prawo_zywnosciowe

bz1s_037_ang_b2

bz1s_038_fran_b2

bz1s_040_ros_b2

bz1s_041mikrobiologia_zywnosci

bz1s_042metody_oceny_zywnosci

bz1s_043biologia_molekularna

bz1s_044zywienie_zwierzat

bz1s_045polityka_rolna_i_regulacje_prawne_produkcji_zywnosci

bz1s_046przetworstwo_a_jakosc_zywnosci

bz1s_047produkcja_zywnosci_a_srodowisko

bz1s_048zagrozenia_w_produkcji_zywnosci

bz1s_049_ang_b2

bz1s_050_fran_b2

bz1s_051niem_b2

bz1s_052ros_b2

bz1s_053podstawy_biotechnologii

bz1s_054toksykologia_zywnosci

bz1s_055podstawy_zywienia_czlowieka

bz1s_056towaroznawstwo_produktow_roslinnych

bz1s_057ekologiczna_produkcja_zywnosci

bz1s_059dodatki_do_zywnosci

bz1s_060zanienieczyszczenia_i_zafalszowania_zywnosci

bz1s_061substancje_biologicznie_czynne

bz1s_062ryby_jako_zywnosc

bz1s_063dziczyzna_jako_zywnosc

bz1s_064nowoczesne_metody_konserwacji_zywnosci

bz1s_065utrwalanie_zywnosci_a_jej_bezpieczenstwo

bz1s_066towaroznawstwo_produktow_zwierzecych

bz1s_067higiena_i_bezpieczenstwo_zywnosci_pochodzenia_zwierzecego

bz1s_068przechowywanie_i_dystrybucja_zywnosci

bz1s_069statystyka_matematyczna

bz1s_070analiza_instrumentalna_zywnosci

bz1s_071praktyka_dyplomowa

bz1s_072zarzadzanie_bezpieczenstwem_zywnosci

bz1s_073analiza_zagrozen_i_ryzyka

bz1s_074utylizacja_i_zagospodarowanie_produktow_ubocznych_w_produkcji_zywnosci

bz1s_075produkty_uboczne_w_przemysle_rolno-spozywczym

bz1s_076bezpieczenstwo_zywienia_zbiorowego

bz1s_077projektowanie_zywnosci_funkcjonalnej

bz1s_078seminarium_dyplomowe

bz1s_079rynek_i_marketing_zywnosci

bz1s_080pakowanie_i_znakowanie_zywnosci

bz1s_081systemy_zarzadzania_jakoscia

bz1s_082zarzadzanie_jakoscia_w_przetworstwie

bz1s_083transport_zywnosci

bz1s_084lancuch_logistyczny_w_obrocie_zywnoscia

bz1s_085zywnosc_regionalna_i_tradycyjna

bz1s_086zywnosc_modyfikowana_genetycznie

bz1s_087normalizacja_standaryzacja_i_certyfikacja_zywnosci

bz1s_088statystyka_w_ocenie_bezpieczenstwa_zywnosci

bz1s_089wdrazanie_systemu_haccp

bz1s_090dokumentacja_systemu_zapewnienia_bezpieczenstwa_zywnoscii

bz1s_091seminarium_dyplomowe

bz1s_092praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

 

 

Studia niestacjonarne 1 stopnia

 

 

bz1n_001chemia_organiczna_z_elementami_chemii_ogolnej

bz1n_002anatomia_zwierzat_i_czlowieka

bz1n_003fizyka_techniczna

bz1n_004botanika_i_fizjologia_roslin

bz1n_005technologia_informacyjna

bz1n_006ochrona_wlasnosci_intelektualnej

bz1n_007bhp_i_ergonomia

bz1n_008ang_b2

bz1n_009_fran_b2

bz1n_010_niem_b2

bz1n_011_ros_b2

bz1n_012wf_1

bz1n_013etyka

bz1n_014filozofia

bz1n_015psychologia

bz1n_016socjologia

bz1n_017wspolczesne_spoleczenstwo

bz1n_018chemia_zywnosci

bz1n_019zoologia_i_ekologia

bz1n_020fizjologia_zwierzat_i_czlowieka

bz1n_021podstawy_produkcji_roslinnej

bz1n_022wf_2

bz1n_023ochrona_srodowiska

bz1n_024polityka_bezpieczenstwa_zywnosciowego

bz1n_025ang_b2

bz1n_026fran_b2

bz1n_027niem_b2

bz1n_028ros_b2

bz1n_029biochemia_ogolna_i_zywnosci

bz1n_030genetyka

bz1n_031mikrobiologia_ogolna

bz1n_032podstawy_produkcji_zwierzecej

bz1n_033profilaktyka_weterynaryjna_i_zagrozenia_w_produkcji_zw.

bz1n_034technologie_konserwcji_przetwarzania_i_higiena_pasz

bz1n_035bezpieczenstwo_w_ochronie_roslin

bz1n_036prawo_zywnosciowe

bz1n_037_ang_b2

bz1n_038_fran_b2

bz1n_038_fran_b2

bz1n_040_ros_b2

bz1n_041mikrobiologia_zywnosci

bz1n_042biologia_molekularna

bz1n_043metody_oceny_zywnosci

bz1n_044zywienie_zwierzat

bz1n_045polityka_rolna_i_regulacje_prawne_produkcji_zywnosci

bz1n_046przetworstwo_a_jakosc_zywnosci

bz1n_047produkcja_zywnosci_a_srodowisko

bz1n_048zagrozenia_w_produkcji_zywnosci

bz1n_049_ang_b2

bz1n_050_fran_b2

bz1n_051niem_b2

bz1n_052ros_b2

bz1n_053podstawy_biotechnologii

bz1n_054toksykologia_zywnosci

bz1n_055podstawy_zywienia_czlowieka

bz1n_056towaroznawstwo_produktow_roslinnych

bz1n_057ekologiczna_produkcja_zywnosci

bz1n_059dodatki_do_zywnosci

bz1n_060zanienieczyszczenia_i_zafalszowania_zywnosci

bz1n_061substancje_biologicznie_czynne

bz1n_062ryby_jako_zywnosc

bz1n_063dziczyzna_jako_zywnosc

bz1n_064nowoczesne_metody_konserwacji_zywnosci

bz1n_065utrwalanie_zywnosci_a_jej_bezpieczenstwo

bz1n_066towaroznawstwo_produktow_zwierzecych

bz1n_067higiena_i_bezpieczenstwo_zywnosci_pochodzenia_zwierzecego

bz1n_068przechowywanie_i_dystrybucja_zywnosci

bz1n_069statystyka_matematyczna

bz1n_070analiza_instrumentalna_zywnosci

bz1n_071praktyka_dyplomowa

bz1n_072zarzadzanie_bezpieczenstwem_zywnosci

bz1n_073analiza_zagrozen_i_ryzyka

bz1n_074utylizacja_i_zagospodarowanie_produktow_ubocznych_w_produkcji_zywnosci

bz1n_075produkty_uboczne_w_przemysle_rolno-spozywczym

bz1n_076bezpieczenstwo_zywienia_zbiorowego

bz1n_077projektowanie_zywnosci_funkcjonalnej

bz1n_078seminarium_dyplomowe

bz1n_079rynek_i_marketing_zywnosci

bz1n_080pakowanie_i_znakowanie_zywnosci

bz1n_081systemy_zarzadzania_jakoscia

bz1n_082zarzadzanie_jakoscia_w_przetworstwie

bz1n_083transport_zywnosci

bz1n_084lancuch_logistyczny_w_obrocie_zywnoscia

bz1n_085zywnosc_regionalna_i_tradycyjna

bz1n_086zywnosc_modyfikowana_genetycznie

bz1n_087normalizacja_standaryzacja_i_certyfikacja_zywnosci

bz1n_088statystyka_w_ocenie_bezpieczenstwa_zywnosci

bz1n_089wdrazanie_systemu_haccp

bz1n_090dokumentacja_systemu_zapewnienia_bezpieczenstwa_zywnoscii

bz1n_091seminarium_dyplomowe

bz1n_092praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

 

 

 

 

 

Moduły programowe kierunku Bezpieczeństwo Żywności - archiwum

 

 

Opis kierunku studiów Bezpieczeństwo Żywności

 

 

Studia stacjonarne 1 stopnia

 

 

 

BZS1_01_Angielski

BZS1_01_Francuski

BZS1_01_Niemiecki

BZS1_01_Rosyjski

BZS1_03_Etyka

BZS1_03_Filozofia

BZS1_03_Współczesne_społeczeństwo_polskie

BZS1_04_Botanika_i_fizjologia_roślin

BZS1_05_Chemia_organiczna_z_elementami_ogólnej

BZS1_06_Anatomia_zwierząt_i_człowieka

BZS1_08_Technologia_informacyjna

BZS1_09_Ochrona_własności_intelektualnej

BZS1_10_BHP_i_ergonomia

BZS1_11_Chemia_żywności

BZS1_12_Zoologia_z_ekologią

BZS1_13_Fizjologia_zwierząt_i_człowieka

BZS1_14_Podstawy_produkcji_roślinnej

BZS1_15_Ochrona_środowiska

BZS1_16_Polityka_bezpieczeństwa_żywnościowego

BZS1_17_Biochemia_ogólna_i_żywności

BZS1_18_Genetyka

BZS1_19_Mikrobiologia_ogólna

BZS1_20_Podstawy_produkcji_zwierzęcej

BZS1_21_Technologie_konserwacji,_przetwarzania_i_higieny_pasz

BZS1_22_Produkcja_żywności_a_środowisko

BZS1_22_Zagrożenia_w_produkcji_żywności

BZS1_23_Przetwórstwo_a_jakość_żywności

BZS1_24_Żywienie_zwierząt

BZS1_25_Mikrobiologia_żywnosci

BZS1_26_Metody_oceny_żywności

BZS1_28_Polityka_rolna_UE_i_regulacje_prawne_w_produkcji_żywności

BZS1_29_Biologia_molekularna

BZS1_30_Bezpieczeństwo_w_ochronie_roślin

BZS1_31_Substancje_biologicznie_aktywne

BZS1_31_Zanieczyszczenia_i_zafałszowania_żywności

bzs1_32_Podstawy_biotechnologii

BZS1_33_Ekologiczna_produkcja_żywności

BZS1_34_Dziczyzna_jako_żywność

BZS1_34_Ryby_jako_żywność

BZS1_35_Toksykologia_żywności

BZS1_36_Podstawy_żywienia_człowieka

BZS1_37_Nowoczesne_metody_konserwacji_żywności

BZS1_37_Utrwalanie_żywności_a_jej_bezpieczeństwo

BZS1_38_Towaroznawstwo_produktów_roślinnych

BZS1_39_Rynek_i_marketing_żywności

BZS1_40_Dodatki_do_żywności

BZS1_41_Towaroznawstwo_produktów_zwierzęcych

BZS1_42_Produkty_uboczne_w_przemysle

BZS1_42_Utylizacja_i_zagospodarowanie_produktów_ubocznych

BZS1_43_Higiena_i_bezp._zywnosci

BZS1_44_Analiza_instrumentalma_zywności

BZS1_45_Prawo_żywnościowe

BZS1_46_Analiza_zagrożeń_i_ryzyka

BZS1_46_Zarządzanie_bezpieczeństwem_żywności

BZS1_47_Przechowywanie_i_dystrybucja_żywności

BZS1_48_Statystyka_matematyczna

BZS1_49_Bezpieczeństwo_żywienia_zbiorowego

BZS1_49_Projektowanie_żywności_funkcjonalnej

BZS1_51_Seminarium

BZS1_52_Łańcuch_logistyczny_w_obrocie_żywnoscią

BZS1_52_Transport_żywności

BZS1_53_Systemy_zarządzania_jakością

BZS1_53_Zarządzanie_jakością_w_prztewórstwie_żywności

BZS1_54_Żywnośc_modyfikowana_genetycznie

BZS1_54_Żywność_regionalna_i_tradycyjna

BZS1_55_Normalizacja,_standaryzacja_i_certyfikacja_żywności

BZS1_55_Statystyka_w_ocenie_bezpieczeństwa_żywności

BZS1_56_Pakowanie_i_znakowanie_żywności

BZS1_57_Dokumentacja_systemu

BZS1_57_Wdrazanie_systemu_HACCP_do_praktyki_przemysłowej

 

Studia niestacjonarne 1 stopnia

BZN1_01_Angielski

BZN1_01_Francuski

BZN1_01_Niemiecki

BZN1_01_Rosyjski

BZN1_02_Etyka

BZN1_02_Filozofia

BZN1_02_Współczesne_społeczeństwo_polskie

BZN1_03_Botanika_i_fizjologia_roślin

BZN1_04_Chemia_organiczna

BZN1_05_Anatomia_zwierząt_i_człowieka

BZN1_07_Technologa_informacyjna

BZN1_08_Ochrona_własności_intelektualnej

BZN1_09_BHP_i_ergonomia

BZN1_10_Chemia_żywności

BZN1_11_Zoologia_z_ekologią

BZN1_12_Fizjologia_zwierząt_i_człowieka

BZN1_13_Podstawy_produkcji_roślinnej

BZN1_14_Polityka_bezpieczeństwa_żywnościowego

BZN1_15_Biochemia_ogólna_i_żywności

BZN1_16_Genetyka

BZN1_17_Mikrobiologia_ogólna

BZN1_18_Podstawy_produkcji_zwierzęcej

BZN1_19_Technologie_konserwacji,_przetwarzania_i_higieny_pasz

BZN1_20_Produkcja_żywności_a_środowisko

BZN1_20_Zagrożenia_w_produkcji_żywności

BZN1_22_Żywienie_zwierząt

BZN1_23_Mikrobiologia_żywnosci

BZN1_24_Metody_oceny_żywności

BZN1_26_Polityka_rolna_UE_i_regulacje_prawne_w_produkcji_żywności

BZN1_27_Biologia_molekularna

BZN1_28_Bezpieczeństwo_w_ochronie_roślin

BZN1_29_Podstawy_biotechnologii

BZN1_30_Ekologiczna_produkcja_żywności

BZN1_31_Toksykologia_zywności

BZN1_32_Podstawy_żywienia_człowieka

BZN1_33_Analiza_instrumentalna_żywności

BZN1_34_Towaroznawstwo_produktów_roślinnych

BZN1_35_Towaroznawstwo_surowców_i_produktów_zwierzęcych

BZN1_36_Produkty_uboczne_w_przemyśle_rolno-spożywczym

BZN1_36_Utylizacja_i_zagospodarowanie_produktów_ubocznych

BZN1_37_Higiena_i_bezp._żywnosci

BZN1_38_Nowoczesne_metody_konserwacji_żywności

BZN1_38_Utrwalanie_żywności_a_jej_bezpieczeństwo

BZN1_39_Dodatki_do_żywności

BZN1_40_Przetwórstwo_a_jakość_żywności

BZN1_41_Prawo_żywnościowe

BZN1_42_Substancje_biologicznie_aktywne

BZN1_42_Zanieczyszczenia_i_zafałszowania_żywności

BZN1_43_Statystyka_matematyczna

BZN1_44_Analiza_zagrożeń_i_ryzyka

BZN1_44_Zarządzanie_bezpieczeństwem_żywności

BZN1_45_Łańcuch_logistyczny_w_obrocie_żywnoscią

BZN1_45_Transport_żywności

BZN1_46_Dziczyzna_jako_żywnosć

BZN1_46_Ryby_jako_żywność

BZN1_47_Systemy_zarządzania_jakością

BZN1_47_Zarządzanie_jakością_w_przetwórstwie_żywności

BZN1_48_Pakowanie_i_znakowanie_żywności

BZN1_49_Przechowywanie_i_dystrybucja_żywności

BZN1_50_Bezp._żywienia_zbiorowego

BZN1_50_Projektowanie_żywności_funkcjonalnej

BZN1_52_Seminarium

BZN1_53_Żywność_modyfikowana_genetycznie

BZN1_53_Żywność_regionalna_i_tradycyjna

BZN1_54_Normalizacja_standaryzacja_i_certyfikacja_żywności

BZN1_54_Statystyka_w_ocenie_bezpieczeństwa_żywności

BZN1_55_Rynek_i_marketing_żywności

BZN1_56_Dokumentacja_systemu

BZN1_56_Wdrażanie_systemu_HACCP_do_praktyki_przemysłowej

« wstecz