BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Moduły programowe

Zootechnika stacjonarne 2 stopnia

 

 Data aktualizacji: 19 stycznia 2016 r.

 

Studia stacjonarne 2 stopnia -2016 rok 

 

 

 

zo_s2_001_metody_badan_zywieniowych

zo_s2_002_metody_badan_w_zakresie_genetyki_i_hodowli_zierzat

zo_s2_003_metody_badan_w_zakresie_chowu_i_uzytkowania_zwierzat

zo_s2_004_nutrigenomica_z_elementami_nanobiotechnologii

zo_s2_005_planowanie_i_organizacja_pracy_hodowlanej_ns

zo_s2_006_biometria_elementami_statystyki

zo_s2_007_ang_b2+_i_semestr

zo_s2_008_fran_b2+_i_semestr

zo_s2_009_niem_b2+_i_semestr

zo_s2_010_ros_b2+_i_semestr

zo_s2_011_przedsiebiorczosc_akademicka

zo_s2_012_technologie_zywienia_przezuwaczy

zo_s2_013_technologie_zywienia_swin

zo_s2_014_hodowla_zachowawcza_zwierzat

zo_s2_015_systemy_kontroli_jakosci

zo_s2_016_produkty_uboczne_pochodzenia_zwierzecego

zo_s2_017_zarzadzanie_w_nowoczesnych_technologiach_produkcji_mleka

zo_s2_018_prawo_rolne_i_pozyskiwanie_funduszy_ue

zo_s2_019_obrot_produktami_pochodzenia_zwierzecego_i_podstawy_przetworstwa

zo_s2_020_diagnostyka_genetyczna

zo_s2_021_biotechniki_rozrodu

zo_s2_022_chow_zwierzat_wolnozyjacych

zo_s2_023_znaczenie_przezuwaczy_w_srodowisku_przyrodniczym

zo_s2_024_komunikacja_spoleczna

zo_s2_025_spoleczenstwa_wspolczesne

zo_s2_026_bioetyka

zo_s2_027_antyodzywcze_i_bioaktywne_skladniki_pasz

zo_s2_028_normalizacja_i_standaryzacja

zo_s2_029_ekologiczna_produkcja_surowcow_i_zywnosci_pochodzenia_zwierzecego

zo_s2_030_zarzadzanie_w_roznych_technologiach_produkcji_drobiu

zo_s2_031_wychowanie_fizyczne

zo_s2_033_seminarium_3

zo_s2_034_techniki_analityczne_w_bioinzynierii

zo_s2_035_polityka_rolna_i_hodowla_zwierzat_w_ue_i_swiecie

zo_s2_036_systemy_zywienia_zwierzat

zo_s2_037_technologie_przetwarzania_pasz

zo_s2_038_ocena_i_standaryzacja_pasz_przemyslowych

zo_s2_039_technologie_zywienia_drobiu

zo_s2_040_marketing_i_techniki_sprzedazy_pasz

zo_s2_041_pakowanie_i_znakowanie_zywnosci

zo_s2_042_rynek_produktow_zwierzecych

zo_s2_043_reginalne_produkty_pochodzenia_zwierzecego

zo_s2_044_toksykologia_zywnosci

zo_s2_045_zarzadzanie_w_roznych_technologiach_chowu_swin

zo_s2_046_zarzadzanie_w_roznych_technologiach_produkcji_wolowiny

zo_s2_047_zarzadzanie_w_roznych_technologiach_produkcji_zywca_owczego

zo_s2_048_ksenobiotyki

zo_s2_049_zywienie_zwierzat_domowych

zo_s2_050_anliza_swot_w_strategii_marketingowej_firm_paszowych

zo_s2_051_budownictwo_inwentarskie

zo_s2_052_inseminacja_zwierzat

zo_s2_053_organizacja_pracy_w_gospodarstwie

zo_s2_054_zarzadzanie_produkcja_drobnego_inwentarza

zo_s2_055_autoprezentacja_i_negocjacje

zo_s2_056_seminarium_4

zo_s2_057_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_mgr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne 2 stopnia -2015 rok 

 

Produkcja i marketing

 

 

ZOS2_06_Metody_badań_żywieniowych

ZOS2_07_Metody_badań_w_zakresie_genetyki_i_hodowli_zwierząt

ZOS2_08_Metody_badań_w_zakresie_chowu_i_użytkowania_zwierząt

ZOS2_09_hodowla_zachowawcza_zwierząt

ZOS2_10_Planowanie_i_organizacja_pracy_hodowlanej

ZOS2_11_Statystyka_matematyczna

ZOS2_12_ANGB2

ZOS2_12_FRANC_B2

ZOS2_12_NIEM_B2

ZOS2_12_ROSB2

ZOS2_13_Technologie_żywienia_przeżuwaczy

ZOS2_14_Technologie_żywienia_świń

ZOS2_17_obrót_produktami_pochodzenia_zwierzęcego_i_podstawy_przetwórstwa

ZOS2_18_Diagnostyka genetyczna

ZOS2_19_biotechniki_rozrodu

ZOS2_21_Znaczenie_przeżuwaczy_w_środowisku_przyrodniczym

ZOS2_22_wspolczesne_spoleczenstwo

ZOS2_23_Ksenobiotyki

ZOS2_24_33_Seminarium_magisterskie

ZOS2_27_Polityka_rolna_i_hodowla_zwierząt_w_UE_i_świecie

ZOS2_28_Proekologiczne_systemy_żywienia_zwierzat

ZOS2_29_Żywienie_zwierzat_domowych_i_wolnozyjących

ZOS2_30_Technologie_żywienia_drobiu

ZOS2_31_ocena_i_standaryzacja_pasz_przemysłowych

ZOS2_32_Techniki_sprzedaży_pasz

ZOS2_34_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_magisterski

 

 

Hodowla i użytkowanie zwierząt

 

 

ZOS2_09_hodowla_zachowawcza_zwierząt

ZOS2_13_Systemy_kontroli_jakości

ZOS2_27_Polityka_rolna_i_hodowla_zwierząt_w_UE_i_świecie

ZOS2_29_Zarządzanie_produkcją_w_intensywnych_systemach_chowu_zwierzą

ZOS2_30_Rynek_produktów_zwierzęcych

ZOS2_32_Produkty_regionalne_pochodzenia_zwierzęcego

ZOS2_33_Choroby_Odzwierzęce

zos2_06_metody_badan_zywieniowych

zos2_07_metody_badan_w_zakresie_genetyki_i_hodowli_zwierzat

zos2_08_metody_badan_w_zakresie_chowu_i_uzytkowania_zwierzat

zos2_09_hodowla_zachowawcza_zwierzat

zos2_10_planowanie_i_organizacja_pracy_hodowlanej

zos2_11_statystyka_matematyczna

zos2_12_angb2

zos2_12_francb2

zos2_12_niemb2

zos2_12_rosb2

zos2_17_obrot_produktami_pochodzenia_zwierzecego_i_podstawy_przetworstwa

zos2_18_diagnostyka_genetyczna

zos2_19_biotechniki_rozrodu

zos2_21_znaczenie_przezuwaczy_w_srodowisku_przyrodniczym

zos2_22_wspolczesne_spoleczenstwo

zos2_24_34_seminarium_magisterskie

zos2_28_proekologiczne_systemy_zywienia_zwierzat

zos2_33_choroby_odzwierzece

zos2_35_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_magisterski

 

 

Towaroznawstwo i przetwórstwo

 

 

ZOS2_13_Systemy_kontroli_jakości

ZOS2_14_Produkty_uboczne_pochodzenia_zwierzęcego

ZOS2_17_Obrót_produktami_pochodzenia_zwierzęcego_i_podstawy_przetwórstwa

ZOS2_23_Normalizacja_i_standaryzacja

ZOS2_29_Pakowanie_i_znakowanie_żywności

ZOS2_30_Rynek_produktów_zwierzęcych

ZOS2_31_Produkty_regionalne_pochodzenia_zwierzęcego

zos2_06_metody_badan_zywieniowych

zos2_07_metody_badan_w_zakresie_genetyki_i_hodowli_zwierzat

zos2_08_metody_badan_w_zakresie_chowu_i_uzytkowania_zwierzat

zos2_09_hodowla_zachowawcza_zwierzat

zos2_10_planowanie_i_organizacja_pracy_hodowlanej

zos2_11_statystyka_matematyczna

zos2_12_angb2

zos2_12_franc_b2

zos2_12_niem_b2

zos2_12_rosb2

zos2_18_diagnostyka_genetyczna

zos2_19_biotechniki_rozrodu

zos2_21_znaczenie_przezuwaczy_w_srodowisku_przyrodniczym

zos2_22_wspolczesne_spoleczenstwo

zos2_24_33_seminarium_magisterskie

zos2_27_polityka_rolna_i_hodowla_zwierzat_w_ue_i_swiecie

zos2_28_proekologiczne_systemy_zywienia_zwierzat

zos2_34_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_magisterski

 

 

Doradztwo

 

 

zos2_06_metody_badan_zywieniowych

ZOS2_07_Metody_badań_w_zakresie_genetyki_i_hodowli

ZOS2_08_Metody_badań_w_zakresie_chowu_i_użytkowania

ZOS2_09_Hodowla_zachowawcza_zwierząt

zos2_10_planowanie_i_organizacja_pracy_hodowlanej

zos2_11_statystyka_matematyczna

zos2_12_angb2

zos2_12_franc_b2

zos2_12_niem_b2

zos2_12_rosb2

ZOS2_13_Systemy_kontroli_jakości

ZOS2_14_Zasady_i_techniki_pracy_doradcy

zos2_17_obrot_produktami_pochodzenia_zwierzecego_i_podstawy_przetworstwa

zos2_18_diagnostyka_genetyczna

zos2_19_biotechniki_rozrodu

zos2_21_znaczenie_przezuwaczy_w_srodowisku_przyrodniczym

ZOS2_22_Współczesne_społeczeństwo_polskie

ZOS2_23_Podstawy_prawne_prowadzonej_dzialalnosci

zos2_24_32_seminarium_magisterskie

zos2_27_polityka_rolna_i_hodowla_zwierzat_w_ue_i_swiecie

zos2_28_proekologiczne_systemy_zywienia_zwierzat

ZOS2_29_Wymogi_wzajemnej_zgodności

ZOS2_31_Gospodarka_odpadami

zos2_33_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_magisterski

« wstecz