BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Moduły programowe

Zootechnika stacjonarne 1 stopnia

Data aktualizacji: 27 listopada 2014 r.  

 

 

Syllabusy kierunku Zootechnika

 

 

Opis kierunku studiów Zootechnika

 

 

Syllabusy kierunku Zootechnika - 2016 rok

Studia stacjonarne 1 stopnia

 

zo_s1_001_zoologia_z_ekologia

zo_s1_002_anatomia_zwierzat

zo_s1_003_bhp_i_ergonomia_w_rolnictwie

zo_s1_004_mikrobiologia

zo_s1_005_ochrona_wlasnosci_intelektualnej

zo_s1_006_chemia

zo_s1_007_dobrostan_zwierzat

zo_s1_008_chemia_rolna_z_gleboznawstwem

zo_s1_009_wychowanie_fizyczne

zo_s1_010_ang_b2_i_semestr

zo_s1_011_fra_b2_i_semsetr

zo_s1_012_niem_b2_i_semsetr

zo_s1_013_ros_b2_i_semsetr

zo_s1_014_propedeutyka_ogolna

zo_s1_015_genetyka_zwierzat

zo_s1_016_biochemia_zwierzat_i_biofizyka

zo_s1_017_fizjologia_zwierzat

zo_s1_018_lakarstwo

zo_s1_019_uprawa_roli_i_roslin

zo_s1_020_etyka

zo_s1_021_psychologia

zo_s1_022_filozofia

zo_s1_023_wychowanie_fizyczne_2

zo_s1_024_botanika_z_fizjologia_roslin

zo_s1_025_ang_b2_ii_semestr

zo_s1_026_fra_b2_ii_semestr

zo_s1_027_niem_b2_ii_semestr

zo_s1_028_ros_b2_ii_semestr

zo_s1_029_zywienie_zwierzat

zo_s1_030_biologia_rozrodu

zo_s1_031_genetyka_populacji_i_metody_hodowlane

zo_s1_032_paszoznawstwo

zo_s1_033_chow_i_hodowla_trzody_chlewnej

zo_s1_034_chow_i_hodowla_ryb

zo_s1_035_chow_i_hodowla_zwierzat_futerkowych

zo_s1_036_ang_b2_iii_semestr

zo_s1_037_fra_b2_iii_semestr

zo_s1_038_niem_b2_iii_semestr

zo_s1_039_ros_b2_iii_semestr

zo_s1_040_chow_i_hodowla_pszczol

zo_s1_041_chow_i_hodowla_bydla

zo_s1_042_chow_i_hodowla_owiec_i_koz

zo_s1_043_chow_i_hodowla_koni

zo_s1_044_chow_i_hodowla_drobiu

zo_s1_045_ang_b2_iv_semestr

zo_s1_046_fra_b2_iv_semestr

zo_s1_047_niem_b2_iv_semestr

zo_s1_048_ros_b2_iv_semestr

zo_s1_049_towaroznawstwo_produktow_zwierzecych

zo_s1_050_prawo_hodowlane

zo_s1_051_prawo_paszowe

zo_s1_052_prawo_zywnosciowe

zo_s1_053_profilaktyka_zootechniczna

zo_s1_054_higiena_zwierzat

zo_s1_055_alternatywne_metody_produkcji_wieprzowiny_i_jej_przetworow

zo_s1_056_dodatki_do_pasz_i_zywnosci

zo_s1_057_choroby_pasozytnicze_zwierzat_hodowlanych

zo_s1_058_gatunki_obce_w_faunie_polski

zo_s1_059_produkcja_zywnosci_nowej_generacji

zo_s1_060_hodowla_fermowa__jeleniowatych

zo_s1_061_hipoterapia

zo_s1_062_interakcje_czlowiek-zwierze

zo_s1_063_systemy_produkcji_jagniat_i_kozlat_rzeznych

zo_s1_064_akwakultura

zo_s1_065_profilaktyka_chorob_pasozytniczych_zwierzat_towarzyszacych

zo_s1_066_analiza_fitotoksykologiczna_w_produkcji_zwierzecej

zo_s1_067_pielegnacja_i_kosmetologia_zwierzat_gospodarskich

zo_s1_068_organizmy_modyfikowane_genetycznie

zo_s1_069_spoldzielczosc_wiejska

zo_s1_070_ocena_szkod_lowieckich

zo_s1_071_przyzyciowe_metody_oceny_produkcyjnosci_zwierzat

zo_s1_072_ekologiczne_systemy_chowu_zwierzat

zo_s1_073_technologie_produkcji_jagniat_i_kozlat

zo_s1_074_parazytologia

zo_s1_075_inzynieria_produkcji_pasz

zo_s1_076_pasze_przemyslowe_w_zywieniu_zwierzat

zo_s1_077_dodatki_paszowe

zo_s1_078_metody_oceny_surowcow_zwierzecych

zo_s1_078_metody_oceny_surowcow_zwierzecych

zo_s1_079_ekologiczna_produkcja_zywnosci

zo_s1_080_technologie_produkcji_mleka_i_miesa

zo_s1_082_ekonomia_i_marketing

zo_s1_083_ochrona_ekosystemow_trawiastych

zo_s1_084_pastwiska_dla_koni

zo_s1_085_anatomia_konia

zo_s1_086_anatomia_psow_i_kotow

zo_s1_087_zagrozenia_srodowiskowe_dla_zwierzat

zo_s1_088_fizjologia_postnatalnego_rozwoju_zwierzat

zo_s1_089_systemy_produkcji_rolniczej

zo_s1_090_maszyny_i_technologie_w_produkcji_zwierzecej

zo_s1_091_rachunkowosc_rolnicza

zo_s1_092_bankowosc

zo_s1_093_technologia_informacyjna

zo_s1_094_praktyka

zo_s1_095_technologie_produkcji_mleka_i_wolowiny

zo_s1_096_technologia_produkcji_trzody_chlewnej

zo_s1_097_technologie_produkcji_drobiu

zo_s1_098_technologie_produkcji_pasz_przemyslowych

zo_s1_099_optymalizacja_skladu_pasz_przemyslowych

zo_s1_100_analityka_laboratoryjna

zo_s1_101_przetworstwo_surowcow_drobiarskich

zo_s1_102_technologia_przetwarzania_mleka

zo_s1_103_analiza_instrumentalna

zo_s1_104_seminarium_1

zo_s1_105_etologia_zwierzat

zo_s1_106_metody_konserwacji_produktow_zwierzecych

zo_s1_107_hodowla_psow_i_kotow

zo_s1_108_fundusze_pomocowe_dla_rolnictwa

zo_s1_109_lowiectwo

zo_s1_110_doradztwo_rolnicze

zo_s1_111_premiksy_i_pasze_lecznicze

zo_s1_112_higiena_pasz_i_zywienia

zo_s1_113_towaroznawstwo_pasz

zo_s1_114_marketing_pasz_przemyslowych

zo_s1_115_technologia_przetwarzania_miesa

zo_s1_116_jakosc_i_bezpieczenstwo_zywnosci

zo_s1_117_technologia_uzdatniania_skor_i_przerobu_welny

zo_s1_118_produkcja_i_przetworstwo_ryb

zo_s1_119_dziczyzna_jako_zywnosc

zo_s1_120_metody_konserwacji_surowcow_zwierzecych

zo_s1_121_seminarium_2

zo_s1_122_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_inz

Studia stacjonarne 2 stopnia

 

Syllabusy kierunku Zootechnika - 2015 rok

Studia stacjonarne 1 stopnia

 

Produkcja i marketing

 

 

ZOS1_01_06_Zoologia_z_ekologią

ZOS1_07_Anatomia_zwierząt

ZOS1_08_BHP_i_ergonomia_w_rolnictwie

ZOS1_12_Dobrostan_zwierząt

ZOS1_13_chemia_rolna_z_gleboznawstwem

ZOS1_15_26_36_44_Jezyk angielski_B2

ZOS1_15_26_36_44_Język francuski_B2

ZOS1_15_26_36_44_Język niemiecki_B2

ZOS1_15_26_36_44_Język rosyjski_B2

ZOS1_18_Genetyka_zwierząt

ZOS1_19_Biochemia_zwierząt_i_biofizyka

ZOS1_20_Fizjologia_zwierząt

ZOS1_21_Łąkarstwo

ZOS1_22_Uprawa_roli_i_roślin

ZOS1_29_Żywienie_zwierząt

ZOS1_30_Biologia_rozrodu

ZOS1_31_Genetyka_populacji_i_metody_hodowlane

ZOS1_32_Paszoznawstwo

ZOS1_33_Chów_i_hodowla_trzody_chlewnej

ZOS1_34_Chów_i_hodowla_ryb

ZOS1_35_Chów_i_hodowla_zwierząt_futerkowych

ZOS1_40_Chów_i_hodowla_bydła

ZOS1_41_Chów_i_hodowla_owiec_i_kóz

ZOS1_42_Chów_i_hodowla_koni

ZOS1_43_Chów_i_hodowla_drobiu

ZOS1_45_Propedeutyka_ogólna

ZOS1_56_Towaroznawstwo_produktów_zwierzęcych

ZOS1_57_Prawo_paszowe

ZOS1_59_Higiena_zwierząt

ZOS1_60_Akwakultura

ZOS1_60_Analiza_fitotoksykologiczna_w_produkcji_zwierzęcej

ZOS1_60_Choroby_pasożytnicze_zwierząt_hodowlanych

ZOS1_60_Dodatki_do_pasz_i_żywności

ZOS1_60_Interakcje_człowiek_zwierzę

ZOS1_60_Pielęgnacja_i_kosmetologia_zwierząt_gospodarskich

ZOS1_60_Produkcja_żywności_nowej_generacji

ZOS1_62_Pasze_przemysłowe_w_żywieniu_zwierząt

ZOS1_63_Dodatki_paszowe

ZOS1_66_Ekonomia_i_marketing

ZOS1_67_Bankowość

ZOS1_67_Ochrona_ekosytemów_trawiastych

ZOS1_67_Pastwiska_dla_koni

ZOS1_67_Systemy_produkcji_rolniczej

ZOS1_68_Technologia_informacyjna

ZOS1_69_Praktyka

ZOS1_70_Technologie_produkcji_pasz_przemysłowych

ZOS1_71_Optymalizacja_składu_pasz_przemysłowych

ZOS1_72_Analityka_laboratoryjna

ZOS1_73_81_Seminarium_inżynierskie

ZOS1_76_Etologia_zwierząt

ZOS1_77_Premiksy_i_pasze_lecznicze

ZOS1_78_Higiena_pasz_i_żywienia

ZOS1_79_Towaroznawstwo_pasz

ZOS1_80_Marketing_pasz_przemysłowych

ZOS1_82_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_inżynierski

 

 

Hodowla i użytkowanie zwierząt

 

 

zos1_6_Zoologia_z_ekologią

zos1_7_Anatomia_zwierząt

zos1_8_BHP_i_ergonomia_w_rolnictwie

zos1_9_Mikrobiologia

zos1_10_Ochrona_własnosci_intelektualnej

zos1_12_Dobrostan_zwierząt

zos1_13_Chemia_rolna_z_gleboznawstwem

zos1_15_26_36_44_Język angielski_b2

zos1_15_26_36_44_Język_francuski_b2

zos1_15_26_36_44_Język_niemiecki_b2

zos1_15_26_36_44_Język_rosyjski_b2

zos1_18_Genetyka_zwierząt

zos1_19_Biochemia_zwierząt_i_biofizyka

zos1_20_Fizjologia_zwierząt

zos1_21_Łąkarstwo

zos1_22_Uprawa_roli_i_rośslin

zos1_29_Zywienie_zwierząt

zos1_30_Biologia_rozrodu

zos1_31_Genetyka_populacji_i_metody_hodowlane

zos1_32_Paszoznawstwo

zos1_33_Chów_i_hodowla_trzody_chlewnej

zos1_34_Chów_i_hodowla_ryb

zos1_35_Chów_i_hodowla_zwierząt_futerkowych

zos1_40_Chów_i_hodowla_bydla

zos1_41_Chów_i_hodowla_owiec_i_koz

zos1_42_Chów_i_hodowla_koni

zos1_43_Chów_i_hodowla_drobiu

zos1_45_Propedeutyka_ogólna

zos1_56_Towaroznawstwo_produktow_zwierzęcych

zos1_59_Higiena_zwierząt

zos1_60_Akwakultura

zos1_60_Analiza_fitotoksykologiczna_w_produkcji_zwierzęcej

zos1_60_Choroby_pasożytnicze_zwierząt_hodowlanych

zos1_60_Dodatki_do_pasz_i_żywności

zos1_60_Interakcje_czlowiek_zwierzę

zos1_60_Pielegnacja_i_kosmetologia_zwierzat_gospodarskich

zos1_60_Produkcja_żywności_nowej_generacji

zos1_67_Ekonomia_i_marketing

zos1_68_Bankowość

zos1_68_Ochrona_ekosytemow_trawiastych

zos1_68_Pastwiska_dla_koni

zos1_68_Systemy_produkcji_rolniczej

zos1_69_Technologia_informacyjna

zos1_70_Praktyka

zos1_74_83_seminarium_inzynierskie

zos1_84_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_inzynierski

ZOS1_61_Przyżyciowe_metody_oceny_produkcyjności_zwierząt

ZOS1_63_Technologie_produkcji_jagniąt_i_koźląt

ZOS1_71_Technologie_produkcji_produkcji_mleka_i_wołowiny

ZOS1_72_Technologie_produkcji_trzody_chlewnej

ZOS1_73_Technologie_produkcji_drobiu

ZOS1_77_Etologia_zwierząt

ZOS1_78_Metody_konserwacji_produktów_zwierzecych

ZOS1_79_Hod_psów_i_kotów

ZOS1_80_Fundusze_pomocowe_dla_rolnictwa

ZOS1_81_Łowiectwo

ZOS1_82_Doradztwo_rolnicze

 

 

Towaroznawstwo i przetwórstwo

 

 

zos1_6_Zoologia_z_ekologią

zos1_7_Anatomia_zwierząt

zos1_8_BHP_i_ergonomia_w_rolnictwie

zos1_9_Mikrobiologia

zos1_10_Ochrona_własności_intelektualnej

zos1_12_Dobrostan_zwierząt

zos1_13_Chemia_rolna_z_gleboznawstwem

zos1_15_26_36_44_Język_angielski_b2

zos1_15_26_36_44_Język_francuski_b2

zos1_15_26_36_44_Język_niemiecki_b2

zos1_15_26_36_44_Język_rosyjski_b2

zos1_18_Genetyka_zwierząt

zos1_19_Biochemia_zwierząt_i_biofizyka

zos1_20_Fizjologia_zwierząt

zos1_21_Łąkarstwo

zos1_22_Uprawa_roli_i_roslin

zos1_29_Zywienie_zwierząt

zos1_30_Biologia_rozrodu

zos1_31_Genetyka_populacji_i_metody_hodowlane

zos1_32_Paszoznawstwo

zos1_33_Chów_i_hodowla_trzody_chlewnej

zos1_34_Chów_i_hodowla_ryb

zos1_35_Chów_i_hodowla_zwierząt_futerkowych

zos1_40_Chów_i_hodowla_bydla

zos1_41_Chów_i_hodowla_owiec_i_kóz

zos1_42_Chów_i_hodowla_koni

zos1_43_Chów_i_hodowla_drobiu

zos1_45_Propedeutyka_ogólna

zos1_56_Towaroznawstwo_produktów_zwierzęcych

zos1_60_Akwakultura

zos1_60_Analiza_fitotoksykologiczna_w_produkcji_zwierzęcej

zos1_60_Choroby_pasozytnicze_zwierząt_hodowlanych

zos1_60_Dodatki_do_pasz_i_żywności

zos1_60_Interakcje_czlowiek_zwierzę

zos1_60_Pielegnacja_i_kosmetologia_zwierząt_gospodarskich

zos1_60_Produkcja_zywności_nowej_generacji

zos1_66_Ekonomia_i_marketing

zos1_68_Bankowość

zos1_68_Ochrona_ekosytemow_trawiastych

zos1_68_Pastwiska_dla_koni

zos1_68_Systemy_produkcji_rolniczej

zos1_69_Technologia_informacyjna

zos1_69_Praktyka

zos1_73_82_Seminarium_inzynierskie

zos1_83_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_inzynierski

ZOS1_62_Ekologiczna_produkcja_żywności

ZOS1_63_Technologie_produkcji_mleka_i_mięsa

ZOS1_70_Przetwórstwo_surowców_drobiarskich

ZOS1_71_Technologia_przetwarzania_mleka

ZOS1_76_Technologia_przetwarzania_mięsa

ZOS1_77_Jakość_i_bezpieczeństwo_żywności

ZOS1_78_Technologia_uzdatniania_skór_i_przerobu_wełny

ZOS1_79_Produkcja_i_przetwórstwo_ryb

ZOS1_80_Dziczyzna_jako_żywność

ZOS1_81_Metody_konserwacji_produktów_pochodzenia_zwierzęcego

 

 

Doradztwo

 

 

zos1_6_Zoologia_z_ekologią

zos1_7_Anatomia_zwierząt

zos1_8_BHP_i_ergonomia_w_rolnictwie

zos1_9_Mikrobiologia

zos1_10_Ochrona_własnosci_intelektualnej

zos1_12_Dobrostan_zwierząt

zos1_13_Chemia_rolna_z_gleboznawstwem

zos1_15_26_36_44_Język_angielski_b2

zos1_15_26_36_44_Język_francuski_b2

zos1_15_26_36_44_Język_niemiecki_b2

zos1_15_26_36_44_Język_rosyjski_b2

zos1_18_Genetyka_zwierzat

zos1_19_Biochemia_zwierząt_i_biofizyka

zos1_20_Fizjologia_zwierząt

zos1_21_Łąkarstwo

zos1_22_Uprawa_roli_i_roślin

zos1_29_Zywienie_zwierząt

zos1_30_Biologia_rozrodu

zos1_31_Genetyka_populacji_i_metody_hodowlane

zos1_32_Paszoznawstwo

zos1_33_Chów_i_hodowla_trzody_chlewnej

zos1_34_Chów_i_hodowla_ryb

zos1_35_Chów_i_hodowla_zwierząt_futerkowych

zos1_40_Chów_i_hodowla_bydla

zos1_41_Chów_i_hodowla_owiec_i_kóz

zos1_42_Chów_i_hodowla_koni

zos1_43_Chów_i_hodowla_drobiu

zos1_45_Propedeutyka_ogolna

zos1_56_Towaroznawstwo_produktów_zwierzęcych

zos1_60_Akwakultura

zos1_60_Analiza_fitotoksykologiczna_w_produkcji_zwierzęcej

zos1_60_Choroby_pasozytnicze_zwierząt_hodowlanych

zos1_60_Dodatki_do_pasz_i_zywności

zos1_60_Interakcje_czlowiek_zwierzę

zos1_60_Pielegnacja_i_kosmetologia_zwierząt_gospodarskich

zos1_60_Produkcja_zywności_nowej_generacji

zos1_66_Ekonomia_i_marketing

zos1_68_Bankowość

zos1_68_Ochrona_ekosytemów_trawiastych

zos1_68_Pastwiska_dla_koni

zos1_68_Systemy_produkcji_rolniczej

zos1_69_Technologia_informacyjna

zos1_68_Technologia_informacyjna

zos1_69_Praktyka

zos1_72_Technologie_produkcji_trzody_chlewnej

zos1_73_81_Seminarium_inzynierskie

zos1_76_Etologia_zwierzat

zos1_82_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_inzynierski

ZOS1_57_Prawo_rolne

ZOS1_62_Zrównoważone_systemy_produkcji_rolniczej

ZOS1_63_Technologia_produkcji_jagniąt_i_koźląt

ZOS1_68_Technologia_informacyjna

ZOS1_70_Technologie_produkcji_drobiu

ZOS1_71_Technologie_produkcji_produkcji_mleka_i_wolowiny

ZOS1_77_Rachunek_kalkulacyjny_kosztów

ZOS1_78_Fundusze_pomocowe_dla_rolnictwa

ZOS1_79_Doradztwo_rolnicze

ZOS1_80_Metody_i_środki_ochrony_roślin

 

 

Hodowle amatorskie

 

 

ZOS1_59_Higiena_zwierząt

ZOS1_61_Hodowla_królików

ZOS1_62_Hodowla_kotów

ZOS1_63_Hodowla_psów

ZOS1_68_Technologia_informacyjna

ZOS1_70_Hodowle_zamknięte_zwierząt_dzikich

ZOS1_71_Hodowla_przepiórek_i_gołębi

ZOS1_72_Użytkowanie_psów

ZOS1_73_Hodowla_ptakow_ozdobnych_i_egzotycznych

ZOS1_77_Etologia_zwierząt

ZOS1_78_Podstawy_profilaktyki_i_diagnostyki

ZOS1_79_Hodowla_zwierząt_łownych

ZOS1_80_Ochrona_środowiska

ZOS1_81_Akwarystyka_i_terrarystyka

zos1_6_Zoologia_z_ekologią

zos1_7_Anatomia_zwierząt

zos1_8_BHP_i_ergonomia_w_rolnictwie

zos1_9_Mikrobiologia

zos1_10_Ochrona_wlaśnosci_intelektualnej

zos1_12_Dobrostan_zwierząt

zos1_13_Chemia_rolna_z_gleboznawstwem

zos1_15_26_36_44_Język_angielski_b2

zos1_15_26_36_44_Język_francuski_b2

zos1_15_26_36_44_Język_niemiecki_b2

zos1_15_26_36_44_Język_rosyjski_b2

zos1_18_Genetyka_zwierząt

zos1_19_Biochemia_zwierząt_i_biofizyka

zos1_20_Fizjologia_zwierząt

zos1_21_Łakarstwo

zos1_22_Uprawa_roli_i_roślin

zos1_29_zywienie_zwierząt

zos1_30_Biologia_rozrodu

zos1_31_Genetyka_populacji_i_metody_hodowlane

zos1_32_Paszoznawstwo

zos1_33_Chów_i_hodowla_trzody_chlewnej

zos1_34_Chów_i_hodowla_ryb

zos1_35_Chów_i_hodowla_zwierząt_futerkowych

zos1_40_Chów_i_hodowla_bydla

zos1_41_Chów_i_hodowla_owiec_i_kóz

zos1_42_Chów_i_hodowla_koni

zos1_43_Chów_i_hodowla_drobiu

zos1_45_Propedeutyka_ogólna

zos1_56_Towaroznawstwo_produktów_zwierzęcych

zos1_60_Akwakultura

zos1_60_Analiza_fitotoksykologiczna_w_produkcji_zwierzęcej

zos1_60_Choroby_pasozytnicze_zwierząt_hodowlanych

zos1_60_Dodatki_do_pasz_i_zywności

zos1_60_Interakcje_czlowiek_zwierzę

zos1_60_Pielegnacja_i_kosmetologia_zwierząt_gospodarskich

zos1_60_Produkcja_zywności_nowej_generacji

zos1_66_Ekonomia_i_marketing

zos1_67_Bankowość

zos1_67_Ochrona_ekosytemow_trawiastych

zos1_67_Pastwiska_dla_koni

zos1_67_Systemy_produkcji_rolniczej

zos1_69_Praktyka

« wstecz