[ MENU DODATKOWE ]Pierwsza konferencja językowa w UP w Lublinie - relacja

2013-01-25

18 stycznia br. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się pierwsza konferencja językowa organizowana przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL PL Region Lublin.

 

[ GALERIA  poniżej ]

 

Była to VIII Konferencja Metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego pt. „Developing 21st Century Skills”, której tematyka dotyczyła wyzwań, jakie stoją przed nauczycielami w dobie cyfryzacji.

 

Kierownik (SPNJO), mgr Grażyna Roguska powitała zebranych, a spotkanie otworzył  prorektor ds. organizacji i kadr, prof. dr hab. Andrzej Borowy. W krótkim przemówieniu podkreślił wagę nauczania języków obcych w nowoczesnym procesie edukacji, zwracając uwagę, że język obcy jest obecny w programie studiów na wszystkich kierunkach UP w Lublinie, I i II stopnia. Studenci mogą wybierać spośród czterech języków nowożytnych i łaciny. Skierował podziękowania do organizatorów, mówiąc, że organizacja konferencji tego rodzaju jest też wynikiem zmian, jakie zachodzą na uczelni, rozszerzania jej tradycyjnego profilu. Powierzenie roli organizatora Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jest wyrazem kompetencji jego pracowników. Na koniec życzył zebranym treściwych i owocnych obrad – w murach uczelni, w której są m.in. prowadzone badania nad owocowaniem.

 

Uczestnicy mogli wysłuchać następujących prezentacji:

 

Anna Pado, Od monologu do interakcji  – kształtowanie umiejętności mówienia w klasie językowej;

Małgorzata Warmińska-Marczak, A Teacher in the Digital World;

Geoff  Tranter - Wie können Lesestrategien vermittelt werden? oraz Reading Skills and Reading Strategies – Training no Testing;

Andrzej Boguta, “Prowadzić twoje dzieci…” - wykład z mniemanologii stosowanej o wyższości intelektu nad aplikacjami komputerowymi.

 

 

***

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UP w Lublinie prowadzi lektoraty z języków obcych dla studentów i doktorantów. Oferuje także kursy języków obcych przygotowujące do egzaminów TELC koordynowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. SPNJO jako ośrodek certyfikacji TELC przeprowadza sesje egzaminacyjne umożliwiające zdobycie międzynarodowego certyfikatu językowego. Jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

Strona własna: http://jezyki.up.lublin.pl/

 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

[ 1 ]23 z 3 »

* ZTK Jacek Piasecki, UP