BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Współpraca i oferta

Współpraca naukowa

« wstecz

 
Na polu apidologii współpracujemy obecnie z:
 
W zakresie wykorzystania Apis mellifera jako obiektu modelowego w badaniach gerontologicznych współpracujemy z Burzyński Clinic w Huston – USA,  a w zakresie badań ekspresji genów mózgu u pszczół poddanych aversywnemu uczeniu z  Research School of Biology, Australian National University, Canberra, Australia.
 

W zakresie badań nad biochemią, histologią, i fizjologią Apis mellifera oraz nad biologią i patogennym działaniem Nosema spp współpracujemy z Zakładem Zoologii i Zakładem Botaniki i Mikologii należącymi do Instytutu Biologii i Biochemii UMCS w Lublinie. W ramach biologii środowiskowej Apis mellifera i jej pasożytów współpracujemy z Zespołem Ekologii Behawioralnej, Instytutu Nauk o Środowisku UJ w Krakowie. 

 

Oferta

« wstecz

  

W zakresie apidologii i pszczelarstwa nasza oferta jest skierowana do studentów, doktorantów oraz pszczelarzy, w tym firm sektora pszczelarskiego oraz wszystkich instytucji związanych z ochroną przyrody mających do czynienia z pszczołowatymi.