Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Działalność naukowo-badawcza

ZADANIA BADAWCZE REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY

« wstecz

 

1. Ochrona rodzimości krajobrazu

Cel: Na terenie całej Polski występują osobliwości, które w krajobrazie kulturowym swojego regionu zajmują szczególne miejsce. Niekiedy są to miejsca zaniedbane i zapomniane, jednak ich wartość na tle rozwoju kulturowego Polski i Europy jest nieoceniona, ponieważ często są swoistymi nośnikami informacji na temat historii miejsca, regionu, bądź wyjątkowych wydarzeń dziejowych.

 

Planowane efekty naukowe i praktyczne: Efektem badań, podejmowanych w ramach tego tematu, będzie uchwycenie genius loci objętych badaniami obiektów, poprzez pokazanie ich szczególnych walorów oraz uwypuklenie wpływu, jaki wywarły na kształtowanie tożsamości danego miejsca. Będzie to realizowane poprzez szereg aktywności, z których istotne są: warsztaty studenckie zakończone pracami naukowymi, badania indywidualne prowadzone w ramach projektów badawczych oraz konferencje naukowe promujące rodzimość i polskość. Wymiernym efektem będzie znalezienie sposobów dokumentowania i katalogowania cennych obiektów oraz opracowanie skutecznych form ochrony ich historycznych wartości.

 

2. Nowe metody dokumentowania zabytków sztuki ogrodowej

Cel: W kategoriach sztuki ogrodowej wskazać możemy wiele cennych obiektów, które zostały zewidencjonowane i wpisane do rejestru ochrony zabytków. Jest jednak szereg takich, które nie posiadają konkretnej dokumentacji konserwatorskiej, pozwalającej na określenie ich walorów przyrodniczo-kulturowych. Metoda podstawowego badania zasobów, stanu przetrwania i form ochrony zabytkowych założeń ogrodowych jest określana poprzez wytyczne do sporządzania ewidencji zabytkowej zieleni (zgodnie z ogólnopolskim programem ewidencjonowania ogrodów historycznych). Jest to metoda ogólnie stosowana i bardzo cenna, jednak duża liczba ewidencji opracowanych w latach 1970-1980, nie spełnia wymogów stawianych tego typu dokumentacjom, a przede wszystkim jest zdezaktualizowana.

 

Planowane efekty naukowe i praktyczne: Uaktualnienie metod dokumentacji historycznych kompozycji ogrodowych z wielu względów jest niezwykle pilnym zadaniem. Co więcej, w kontekście dostępnych współcześnie narzędzi, celem możliwym do wypracowania. Aktualne, wykonane według jednolitej metody dokumentacje przyczyniłyby się z pewnością do poprawy zarządzania historycznym krajobrazem, w tym do podejmowania prawidłowych decyzji konserwatorskich i planistycznych.

 

3. Mozaika artystyczna

Cel: Mozaika artystyczna to nowatorskie medium do tworzenia rzeźb, instalacji, czy obrazów. Jest też uznawana za element architektoniczny, czy sztukę dekoracyjną przy aranżacji ogrodu. Różnorodność materiałów dostępnych na rynku pozwala na realizację projektów skromnych w skali i formie, jak i ambitnych przedsięwzięć typu baseny, fontanny, rzeźby ogrodowe i ścieżki kamienne.

 

Planowane efekty naukowe i praktyczne: Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów z mozaiki artystycznej, w ramach których   studenci będą tworzyć, realistyczne i abstrakcyjne wzory na przedmiotach tj. panele dekoracyjne, ramy luster, donice, flakony, czy inne pojemniki na kwiaty. Poznając różne techniki będą zgłębiać technologię sztuki mozaiki i rozwijać swoje artystyczne predyspozycje. Uwieńczeniem sukcesu plastycznego będzie wystawa prezentująca mozaikowe realizacje, oraz kompozycje kwiatowe wykonane przez studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.